Cristin-prosjekt-ID: 538591
Sist endret: 18. mai 2017 13:50

Cristin-prosjekt-ID: 538591
Sist endret: 18. mai 2017 13:50
Prosjekt

Forekomst av osteoporose og IgA antistoff mot vevsglutaminase hos pasienter med radius- og ankelbrudd i Sogn og Fjordane; en case-kontroll studie

prosjektleder

Pawel Franciszek Mielnik
ved Medisinsk klinikk ved Helse Førde HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Førde HF

Finansiering

 • Andre
  Prosjektkode: NORSK CØLIAKIFORENING
 • Helse Førde HF
  Prosjektkode: 970114

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Klinisk medisinske fag

Emneord

Osteoporose • Cøliaki • Brudd

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2012 Slutt: 1. januar 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forekomst av osteoporose og IgA antistoff mot vevsglutaminase hos pasienter med radius- og ankelbrudd i Sogn og Fjordane; en case-kontroll studie

Vitenskapelig sammendrag

Personer med cøliaki har større risiko for å ha lav beintetthet eller osteoporose enn sine friske jevnaldrende. Hyppigheten av dette varierer i ulike studier mellom 40-70 % av voksne cøliakere [1]. Årsakene til osteoporose hos cøliakipasienter er mange [2]. Malabsorpsjon med dårlig opptak av spesielt kalsium og dermed Vitamin D og sekundær hyperparathyreoidisme er sentralt. Men også pasienter med cøliaki som ikke har malabsorpsjon har økt risiko for osteoporose. Kronisk inflammasjon, redusert transportevne av Vitamin D, lave nivåer av insulin vekstfaktor 1, endringer i kjønnshormonbalansen, og samtidig tilstedeværelse av andre sykdommer som laktoseintoleranse eller autoimmune sykdommer som for eksempel diabetes, stoffskiftesykdommer eller bindevevssykdommer er andre forklaringer til osteoporose hos personer med cøliaki. Ubehandlet cøliaki kan også direkte forstyrre cellene som er ansvarlige for den kontinuerlige remodelleringen av beinvevet, og gjøre til at nedbrytningen blir større enn beinnydannelsen.

Redusert beintetthet hos cøliakere som blir diagnostisert tidlig kan bedres eller normaliseres etter overgang til glutenfri kost [3], så tidlig diagnostisering og behandling av cøliaki kan forebygge osteoporose og osteoporotiske brudd.

Det finnes i dag ikke klare retningslinjer i Norge for hvordan pasienter med cøliaki skal følges opp i forhold til osteoporoserisiko. Klinisk praksis er varierende, men det er vanlig å måle BMD 0-1 år etter at diagnosen er stilt, og pasienten har gått over til glutenfri kost. Noen steder er det bare de med cøliaki og samtidig andre risikofaktorer for osteoporose som blir undersøkt (for eksempel postmenopausale kvinner, osteoporose i nær familie, aktiv cøliaki til tross for glutenfri diett eller dårlig oppfølging av dietten, røyking eller Vitamin D mangel). Det er heller ikke klare retningslinjer for behandling.

Studier har vist at cøliaki gir økt risiko for brudd, men det finnes få studier på temaet og de er ulike i design, og dermed vanskelige å sammenligne [4, 5]. FABB-studien («Forekomst av osteoporose og IgA antistoff mot vevtransglutaminase hos pasienter med akutt radius- eller ankelbrudd i Sogn og Fjordane») er så vidt vi vet den første studien med case kontroll design som undersøker om voksne og eldre med akutt brudd i radius eller ankel oftere har kjent eller udiagnostisert cøliaki sammenlignet med friske kontroller. 400 pasienter fra Sogn og Fjordane med akutt brudd ble undersøkt i perioden 01.03.12 til 01.01.17. Kontrollene er 200 friske, alders- og kjønnsmatchede personer fra samme fylke. Det er analysert BMD og tatt blodprøver inkludert cøliakiserologi og prøver til biobank, samt registrert relevante helseopplysninger via spørreskjema. FABB-studien er et samarbeid mellom Helse Førde, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen, Universistetet i Oslo, Haukeland sykehus og Rikshospitalet.

Vi håper med denne studien å kunne fastslå om det er grunnlag for å screene alle pasienter med brudd i håndledd eller ankel for cøliaki, samt øke kunnskap slik at vi bedre kan forebygge alvorlige osteoporotiske brudd hos pasienter med kjent eller hittil udiagnostisert cøliaki.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Pawel Franciszek Mielnik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Medisinsk klinikk ved Helse Førde HF

Anja Myhre Hjelle

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk klinikk ved Helse Førde HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Osteoporosis and Celiac disease in Patients with Distal Radius and Ankle Fractures.

Hjelle, Anja Myhre; Mielnik, Pawel Franciszek; Apalset, Ellen M; Bollerslev, Jens; Tell, Grethe S.. 2016, EULAR 2016. HELSEFØRDE, UIO, UIBVitenskapelig foredrag

CELIAC DISEASE AND POSITIVE IGA TISSUE TRANSGLUTAMINASE IN PATIENTS WITH DISTAL RADIUS OR ANKLE FRACTURE: INTERIM ANALYSIS.

Hjelle, Anja Myhre; Mielnik, Pawel Franciszek; Apalset, Ellen M; Tell, Grethe S.. 2014, EULAR 2014. HELSEFØRDE, UIBVitenskapelig foredrag

Celiac disease and risk of fracture in adults-a review.

Hjelle, Anja Myhre; Apalset, Ellen M; Mielnik, Pawel Franciszek; Bollerslev, Jens; Lundin, Knut E A; Tell, Grethe S. 2014, Osteoporosis International. HELSEFØRDE, HAUKELAND, UIO, OUS, UIBVitenskapelig oversiktsartikkel/review
1 - 3 av 3