Cristin-prosjekt-ID: 538876
Registrert av: REK Sist endret: 9. mai 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 538876
Registrert av: REK Sist endret: 9. mai 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Radikal strålebehandling hos eldre og skrøpelige pasiener med lokalt utbredt endetarmskreft

prosjektleder

Gabor Liposits
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/802

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2017 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Radikal strålebehandling hos eldre og skrøpelige pasiener med lokalt utbredt endetarmskreft

Populærvitenskapelig sammendrag

Det finnes lite prospektive data vedrørende strålebehandling av eldre og skrøpelige pasienter med endetarmskreft, som ofte får individuell eller ingen behandling. Andelen eldre forventes å øke kraftig. Høye doser stråleterapi over lang tid (5-7 uker) er ofte vanskelig å gjennomføre på grunn av bivirkninger og geriatrisk syndrom. Formålet med studien er å utvikle en persontilpasset radikal strålebehandling for eldre og skrøpelige pasienter med lokalt utbredt endetarmskreft. Ved denne prospektive pilotstudien vil en gi radikal strålebehandling med avansert stråleteknikk (intensitets-modulert stråleterapi) i løpet av 3 uker. Geriatrisk vurdering vil bli utført ved utredning og oppfølging. Det primære endepunktet er responsrate etter 3 måneder. En vil også undersøke gjennomførbarhet, bivirkninger, geriatriske aspekter og livskvalitet. Studien forventes å etablere en metode for persontilpasset strålebehandling som er gjennomførbar og effektiv for eldre og skrøpelige pasienter.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gabor Liposits

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Siri Rostoft

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Liv Bolstad Hysing

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Britt Nygaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Gabor Liposits

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »