Cristin-prosjekt-ID: 538927
Registrert av: REK Sist endret: 3. oktober 2021, 12:22 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 538927
Registrert av: REK Sist endret: 3. oktober 2021, 12:22 Sist endret av: REK
Prosjekt

En fase III studie av pembrolizumab sammenlignet med docetaxel, paclitaxel eller irinotecan hos tidligere behandlede pasienter med fremskreden kreft i spiserøret

prosjektleder

Geir Olav Hjortland
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

  • MSD (Norge) AS

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/2126

Kategorier

Prosjektkategori

  • Oppdragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2016 Slutt: 31. mars 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En fase III studie av pembrolizumab sammenlignet med docetaxel, paclitaxel eller irinotecan hos tidligere behandlede pasienter med fremskreden kreft i spiserøret

Populærvitenskapelig sammendrag

På bakgrunn av positive resultater hos pasienter med føflekkreft og lungekreft, ønsker man nå å undersøke sikkerhet, toleranse og svulsthemmende effekt av pembrolizumab hos pasienter med tidligere behandlet fremskreden kreft i spiserøret med forverring etter førstelinjebehandling med cellegift. Pasientene vil ved tilfeldig utvalg (1:1) få behandling med pembrolizumab eller docetaksel, paklitaksel eller irinotecan etter studielegens valg. Hensikten er å sammenligne om pembrolizumab er mer effektiv og forlenger total overlevelse i forhold til legens valg av cellegiftbehandling med docetaxel, paclitaxel eller irinotecan. Studien er åpen. Pasienten må ha en Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) Performance Status (PS) på 0 eller 1, og Response Evalueringskriterier i solide tumorer (RECIST 1.1) brukes for respons vurdering. Studien er del av en internasjonal multisenter-studie og skal inkludere ca. 600 pasienter på verdensbasis. Det er estimert at studien varer til desember 2018.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Geir Olav Hjortland

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1