Cristin-prosjekt-ID: 538964
Sist endret: 11. mai 2017 13:16

Cristin-prosjekt-ID: 538964
Sist endret: 11. mai 2017 13:16
Prosjekt

Stress og velferd hos reinsdyr under håndtering. Bruk av teknologi for å øke dyrevelferden.

prosjektleder

Grete Helen Meisfjord Jørgensen
ved Divisjon for matproduksjon og samfunn ved Norsk institutt for bioøkonomi

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norsk institutt for bioøkonomi

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Etologi • Samfunnsvitenskap

Emneord

Næringsutvikling • Arbeidsmiljø og helse • Ansvarlig teknologiutvikling • Reindrift • Adferd og velferd • Utmarksbeite

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Telefon
40766769
Sted
Grete Jørgensen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2017 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Stress og velferd hos reinsdyr under håndtering. Bruk av teknologi for å øke dyrevelferden.

Vitenskapelig sammendrag

Reindriftsnæringen møter på lik linje med landbruksnæringen i nord, utfordringer med rekruttering og opprettholdelse av en bærekraftig næring. Forbrukerne etterspør økologisk og naturlig produsert mat, i tillegg til god dyrevelferd i alle produksjonsledd. Reindriftsnæringen og produksjon av reinkjøtt utnytter arktiske naturressurser i de tre nordligste fylkene. Dyrene er lite håndtert av mennesker og kan derfor oppleve samling, flytting, sortering og merking som svært stressende. Vi foreslår her et prosjekt som skal undersøke stressbelastningen hos tamrein håndtert manuelt og ved hjelp av innovative teknologiske system for flytting, driving, veiing, fiksering og sortering.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Grete Helen Meisfjord Jørgensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Divisjon for matproduksjon og samfunn ved Norsk institutt for bioøkonomi

Solveig Marie Stubsjøen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Husdyr, vilt og velferd ved Veterinærinstituttet

Cecilie Marie Mejdell

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Husdyr, vilt og velferd ved Veterinærinstituttet
Inaktiv cristin-person

Seyda Özkan-Gülzari

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norsk institutt for bioøkonomi

Svein Morten Eilertsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norsk institutt for bioøkonomi
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Divisjon for skog og utmark ved Norsk institutt for bioøkonomi
1 - 5 av 5