Cristin-prosjekt-ID: 539016
Sist endret: 1. juni 2017, 09:09

Cristin-prosjekt-ID: 539016
Sist endret: 1. juni 2017, 09:09
Prosjekt

Improvisasjon, sensitivitet og kaos - tverrfaglige perspektiv på arbeid med de yngste barna i barnehagen

prosjektleder

Gunhild Tomter Alstad
ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag • Fagdidaktikk

Emneord

Småbarnspedagogikk

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 12. mai 2017 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Improvisasjon, sensitivitet og kaos - tverrfaglige perspektiv på arbeid med de yngste barna i barnehagen

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet har et overordnet mål om å nærme oss arbeidet med barn i aldersgruppen 0-3 år på en mer helhetlig måte enn det som har vært gjort tidligere. Dette gjøres ved å involvere fagpersoner fra ulike institutter og med ulik kompetanseprofil. Slik får prosjektet en tydelig tverrfaglig tilnærming.

Å studere hvordan improvisasjon, sensitivitet, kaos og strukturelle rammer skaper muligheter for og samtidig virker inn i tverrfaglig arbeid med småbarnsgrupper.

Prosjektet vil bidra til tverrfaglig forskning omkring personalets arbeid med 0-3 år gamle barn i barnehagen. Målet er gjennom et tverrfaglig fokus på barns kroppslighet, både som estetisk uttrykk, kommunikasjon og bevegelse, samt barns verbalspråk, livsmestring og ledelse av barnegrupper i et samspillsperspektiv, å utforske en helhetlig tilnærming til arbeid med 0-3 år gamle barn. Prosjektgruppen er usikre på hvordan arbeid med rammeplanens fagområder kommer til uttrykk i arbeid med de yngste barna. Gjennom praksisnær forskning hvor både partnerbarnehager og studenter er involvert søker vi gjennom observasjoner å danne et bilde av barnehagers arbeid. Ved å knytte til oss barnehagelærere ved partnerbarnehager og studenter ved barnehagelærerutdanningen, vil vi ved hjelp av “teacher research” og “self study” i samarbeid med prosjektgruppen utvikle kunnskap om hvordan tverrfaglige perspektiver på samspill kan gi økt innsikt i arbeid med barn i aldersgruppen 0-3 år. Ulik fagspesifikk teori og forskning blir knyttet sammen med tilknytningsteori for å finne ny kunnskap om arbeid med barn i 0-3 årsalderen.


Innenfor fagområdet norsk vil samspillet mellom de yngste barna og litteratur belyses med et eklektisk teoretisk utgangspunkt, hvor perspektiver fra amerikansk reader-response tradisjon og performativ estetikk blir sentrale. Innenfor fagområdet bevegelse og helse vil vi se på hvordan samspill og relasjoner kan bidra til kroppslig trygghet og til å gi barna kroppslige erfaringer som kan bygge opp egenskaper som bidrar til robusthet og resiliens. Innen fagområdet drama vil vi undersøke hvordan improvisasjons- og sensitivitetstrening (som Action Theatre, Instant Composition, Kinetic Awareness, etc) kan skape åpenhet for de yngste barnas kroppslige innspill, å evne å være til stede her-og-nå, rede og vâr for uttrykk som ved første øyekast kan virke kaotiske og uforståelige, og trening i hvordan man kan bygge videre på disse innspillene i et mest mulig fruktbart samspill.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Gunhild Tomter Alstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet

Hedda Fredly

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet

Ida Storberget

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag og kulturstudier ved Høgskolen i Innlandet

Camilla Helen Ødegården Aanstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet
Aktiv cristin-person

Therese Garshol Syversen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet
1 - 5 av 5