Cristin-prosjekt-ID: 539108
Sist endret: 15. mai 2017 10:11

Cristin-prosjekt-ID: 539108
Sist endret: 15. mai 2017 10:11
Prosjekt

Hjemmesykepleie i et flerkulturelt perspektiv

prosjektleder

Grete Breievne
ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag • Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Migrasjonshelse • Eldre innvandrere • Innvandrerhelse

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Faglig utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2017 Slutt: 1. mai 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hjemmesykepleie i et flerkulturelt perspektiv

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Grete Breievne

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Ursula-Georgine Småland Goth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 2 av 2