Cristin-prosjekt-ID: 539200
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020 23:42 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 539200
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020 23:42 Sist endret av: REK
Prosjekt

Helgenomsekvensering av en Klebsiella pneumoniae stamme som har forårsaket utbrudd i en norsk nyfødt intensiv avdeling

prosjektleder

Iren Høyland Löhr
ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/617

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2017 Slutt: 30. juni 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Helgenomsekvensering av en Klebsiella pneumoniae stamme som har forårsaket utbrudd i en norsk nyfødt intensiv avdeling

Populærvitenskapelig sammendrag

Nyfødt-intensivavdelingen ved Stavanger universitetssykehus (SUS) hadde i 2015 et utbrudd med K. pneumoniae, hhv sekvenstype ST 25. Vi ønsker kartlegge og beskrive arvematerialet(genomet) til bakteriestammen som ble påvist hos bærere, syke og døde i utbruddet.( infeksjon(n=3*) bærerskap(n=10) * To døde hvor av 1 ved annet sykehus) K. pneumoniae ST25 har ikke tidligere vært publisert som helt sammensatt og beskrevet genomer. Genomene i studien vil bli kartlagt og sammenlignet med allerede publiserte K. penumoniae genomer av andre sekvenstyper, bl.a de stammer knyttet til et annet K.pneumoniae utbrudd ved nyfødtintensiv SUS i 2008 ( publ. Rettedal et. al 2012). Videre vil vi undersøke om gener som er kjent for å kunne bidra til sykdom og spredning er tilstede. Detaljert analyse av stammene vil gi økt kunnskap om genetiske elementer relevante for spredning, virulens og antibiotikaresistens.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Iren Høyland Löhr

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Siren Rettedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Iren H Løhr

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Knut Asbjørn Alexander Øymar

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Jørgen Vildershøj Bjørnholt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »