Cristin-prosjekt-ID: 539201
Registrert av: REK Sist endret: 16. mai 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 539201
Registrert av: REK Sist endret: 16. mai 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Veien til demens. En studie av Helseundersøkelsen i Hordaland

prosjektleder

Jan Erik Nordrehaug
ved Haraldsplass Diakonale sykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Haraldsplass Diakonale sykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/2208

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 8. januar 2017 Slutt: 9. januar 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Veien til demens. En studie av Helseundersøkelsen i Hordaland

Populærvitenskapelig sammendrag

ApoE genvarianten er en viktig risikofaktor for utvikling av demens. Vi vil undersøke biomarkører for metabolsk aktivitet (insulin-resistens, oxysteroler, Vitamin A) og inflammasjon (Kynureniner, CRP) som mulige modifiserende faktorer av ApoE. Metabolske og inflammatoriske biomarkører er målt i plasma i basisundersøkelsen i HUSK i 1997-99, i deltakerne født 1925-27. Deltakerne vil bli fulgt i historisk tid frem til evt. demensutvikling. Demensdiagnosen fastsettes fra sykehus- og sykehjem journal, reseptregister og dødsårsaksregister og intervju og undersøkelse av deltagere som er i live. Vi vil også utforske homocysteinmetabolisme, proteolyse og neopterin som risikofaktorer for demens, i tillegg til etablerte kliniske determinanter. Til sist vil vi kartlegge relevant komorbiditet: 1) sykdommer som har oppstått etter 1997-99 og som kan medføre økt risiko for demens, 2) sykdommer som oppstår med økt forekomst ved demens og 3) hjertekarsykdom med felles risikofaktorer som demens.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jan Erik Nordrehaug

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Haraldsplass Diakonale sykehus

Grethe Seppola Tell

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Helga Margaretha Refsum

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Ottar Nygård

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Einar Klæboe Kristoffersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »