Cristin-prosjekt-ID: 539212
Registrert av: REK Sist endret: 5. juli 2021, 15:17 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 539212
Registrert av: REK Sist endret: 5. juli 2021, 15:17 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kirurgisk behandling av eggstokkreft – har grad av tumorredusjon en biologisk forklaring ?

prosjektleder

Line Bjørge
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/623

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2017 Slutt: 31. mars 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kirurgisk behandling av eggstokkreft – har grad av tumorredusjon en biologisk forklaring ?

Populærvitenskapelig sammendrag

Eggstokkreft er den nest hyppigste formen for underlivskreft i den vestlige del av verden, og i Norge blir 450 kvinner diagnostisert med sykdommen hvert år. Sykdommen har ofte spredd seg på diagnosetidspunktet, prognosen er dårlig og <45% blir kurerte. Sykdommen behandles med kirurgi og påfølgende cellegiftkurer. Ved kirurgisk behandling tilstreber man å fjerne alt synlig svulstvev, da det er sammenheng mellom mengde gjenværende svulstvev og prognose. Det er ikke uvanlig at man ikke klarer å fjerne alt det synlige svulstvev. Målsetningen med prosjektet er derfor å identifisere biologiske egenskapet ved svulstene som kan forklarer hvorfor noen svulster ikke lar seg fjerne. Svulstvev fra pasienter vil bli analysert med avanserte molekylærbiologiske metoder og data vil bli sammenhold med informasjon om kirurgisk utkomme.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Line Bjørge

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Shamundeeswari Anandan

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Emmet Mc Cormack

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Katrin Kleinmanns

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Liv Cecilie Vestrheim Thomsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »