Cristin-prosjekt-ID: 539220
Registrert av: REK Sist endret: 1. juli 2021, 23:40 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 539220
Registrert av: REK Sist endret: 1. juli 2021, 23:40 Sist endret av: REK
Prosjekt

Født for tidlig - konsekvenser for lungehelse og funksjon

prosjektleder

Thomas Halvorsen
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/628

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mai 2017 Slutt: 30. april 2032

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Født for tidlig - konsekvenser for lungehelse og funksjon

Populærvitenskapelig sammendrag

Inntil 1980-tallet var det få som overlevde ekstremt for tidlig fødsel, her definert som fødsel før 29. uke av svangerskapet eller fødselsvekt under 1000 gram. Nå overlever de fleste, og til sammen utgjør disse ca. 1 av 200 barn som vokser opp. De helsemessige konsekvensene er ukjente fordi få har rukket å bli eldre enn 35 år. Vi har grunn til å forvente utfordringer senere i livet, slik som lungesykdom, hjerte/kar lidelser og generell tilpasning til livet som voksen. Kunnskap om dette krever lang oppfølging, noe Vestlandet har spesielt gode forutsetninger for. Barneklinikken i Bergen har gjennom flere ti-år fulgt opp tre grupper som ble født ekstremt for tidlig på 1980 og 1990 tallet og ved årtusenskiftet. De har tidligere vært gjennom undersøkelser av lunger, hjerte og fysisk kapasitet. Dette skal nå gjentas for tredje gang i en alder av 35, 25 og 18 år. Dette har aldri vært gjort tidligere og vil gi viktig kunnskap om livslange helsemessige konsekvenser av ekstrem prematuritet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Thomas Halvorsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Maria Vollsæter

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Hege Synnøve Havstad Clemm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Merete Benestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Mette Engan

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »