Cristin-prosjekt-ID: 539222
Registrert av: REK Sist endret: 16. mars 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 539222
Registrert av: REK Sist endret: 16. mars 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Håndterapi eller ikke etter collagenese behandling for Dupuytrens kontraktur

prosjektleder

Terese Aglen
ved Helse Vest RHF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Vest RHF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/613

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2017 Slutt: 19. mars 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Håndterapi eller ikke etter collagenese behandling for Dupuytrens kontraktur

Populærvitenskapelig sammendrag

Mål: Finne evidens for om det har effekt med ergoterapi/håndterapi etter behandling med collagenese for Dupuytrens kontraktur. I dag får ikke alle terapi etter behandlingen, slik at en ønsker å kunne gi en evidensbasert anbefaling for eller mot terapi for denne gruppen. Design: Kvantitativt, randomisert studie hvor en sammenligner to like store grupper som begge er behandlet med collagenase for Dupuytrens kontraktur. Den ene gruppen får ergoterapi/håndterapi etterpå og den andre ikke. Terapien består av nattskinne, behandling for ødem og arr, bevegelighetstrening og trening gjennom aktivitet. Mestring av hverdagslig aktivitet vil være hovedeffektmål, Leddmål for bevegelighet og vurdering av pasientens tilfredshet vil være sekundærmål. Begge gruppene testes før og rett etter collagenase behandlingen, 4 måneder og et år etter. Statistisk analyse av resultatene.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Terese Aglen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Vest RHF

Eivind Strandenes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Vest RHF

Tina Taule

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Vest RHF

Karin Hoegh Matre

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Vest RHF
1 - 4 av 4