Cristin-prosjekt-ID: 539379
Sist endret: 1. februar 2019, 13:21

Cristin-prosjekt-ID: 539379
Sist endret: 1. februar 2019, 13:21
Prosjekt

Kompetanseheving i Oslo kommune - barns språkutvikling og språkarbeid i barnehagene

prosjektleder

Inger Vigmostad
ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2013 Slutt: 31. desember 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kompetanseheving i Oslo kommune - barns språkutvikling og språkarbeid i barnehagene

prosjektdeltakere

prosjektleder

Inger Vigmostad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskolen i Innlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

Hilde Forfang

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet

Anne Skaret

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet
Aktiv cristin-person

Gunhild Tomter Alstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet

Anne Marit Vesteraas Danbolt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Kompetanseheving i Oslo-barnehagen. Barnehagelæreres stemmer om samarbeid med minoritetsspråklige foresatte.

Danbolt, Anne Marit Vesteraas. 2016, Den sjuende nasjonale forskningskonferansen om norsk som andrespråk . HINNVitenskapelig foredrag

Å satse stort på språket. Om kompetanseheving i Oslo-barnehagen.

Danbolt, Anne Marit Vesteraas. 2016, Innlandets utdanningskonferanse 2016. HINNFaglig foredrag
1 - 2 av 2