Cristin-prosjekt-ID: 539380
Sist endret: 19. mai 2017, 11:04

Cristin-prosjekt-ID: 539380
Sist endret: 19. mai 2017, 11:04
Prosjekt

Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena, Hedmark

prosjektleder

Inger Vigmostad
ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2011 Slutt: 30. juni 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena, Hedmark

prosjektdeltakere

prosjektleder

Inger Vigmostad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskolen i Innlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet
Aktiv cristin-person

Anne-Karin Sunnevåg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Gutter og jenter og aktiviteter.

Vigmostad, Inger; Israelsson, Tone Marie; Nilssen, Merete. 2012, HINNRapport
1 - 1 av 1