Cristin-prosjekt-ID: 539407
Registrert av: REK Sist endret: 19. mai 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 539407
Registrert av: REK Sist endret: 19. mai 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Helseindikatorer hos mennesker med utviklingshemning

prosjektleder

Audny Anke
ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF

forskningsansvarlige enheter

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/811

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2017 Slutt: 1. juni 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Helseindikatorer hos mennesker med utviklingshemning

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette er en søknad om en kartleggingsstudie av helseindikatorer, funksjon og bruk av helsetjenester hos mennesker med psykisk utviklingshemning. Vi vil påvise hvilke personer som har økt risiko for fysisk og psykisk sykdom, og avdekke udekkede behov for tjenester. Målgruppen er mennesker 16 år og eldre med psykisk utviklingshemning. Alle mennesker med utviklingshemning i Tromsø kommune og to andre kommuner i Nord inviteres. I Midt-Norge rekrutteres på tilsvarende vis kommuner som tilsvarer en befolkning på 100 000 innbyggere. Potensielle deltaker er brukere av habiliteringstjenestene ved UNN/St.Olavs, tjenestebrukere kommunalt eller de melder seg til studien. Antall deltakere stipuleres til 500. Det benyttes POMONA helseindikatorer og andre mål for helse og funksjon. Datainnsamling er fra personer med utviklingshemning og informanter med spørreskjema/ intervju og sikring av intern validitet med journal-data, samt noen enkle kliniske målinger og tester for fysisk funksjon.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Audny Anke

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Aktiv cristin-person

Erik Søndenaa

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Eva Stensland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Per Wilhelmsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Erik Bautz-Holter

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »