Cristin-prosjekt-ID: 539409
Registrert av: REK Sist endret: 19. juni 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 539409
Registrert av: REK Sist endret: 19. juni 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

OASIS - En observasjonsstudie for å undersøke behandlingstilfredsheten ved bruk av Accu Chek insight-systemet

prosjektleder

Kari Anne Sveen
ved Akershus universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Akershus universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Roche Diabetes Care GmbH

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/129

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2017 Slutt: 1. februar 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

OASIS - En observasjonsstudie for å undersøke behandlingstilfredsheten ved bruk av Accu Chek insight-systemet

Populærvitenskapelig sammendrag

Forskningsprosjektet observerer rutinemessig medisinsk behandling av diabetespasienter ved hjelp av Accu-Chek® Insight CGM-systemet for kontroll av diabetes. Dette systemet omfatter den bærbare glukosesensoren og den tilhørende senderen som sender data til en ekstern enhet (smarttelefon). Studien vil vise hvor fornøyd pasientene er med å bruke dette systemet, om egen diabetes kontrolleres bedre enn før, og om/hvordan pasientene får det bedre ved å bruke systemet, f.eks. får kortere sykehusopphold eller er mindre redsel for hypoglykemi. Faktorer som påvirker den tekniske utførelsen av systemet, blir også evaluert. Data som genereres under vanlig medisinsk behandling (f.eks. målinger av diabetesparametere), vil bli innhentet og lagt inn i en database som blir statistisk evaluert. Data som lagres av CGM-systemet (f.eks. blodsukkerverdier, insulindose, tekniske data på enhetene), vil bli overført elektronisk til databasen. Til evaluering av behandlingstilfredshet blir pasientene bedt om

Tittel

OASIS - En observasjonsstudie for å undersøke behandlingstilfredsheten ved bruk av Accu Chek insight-systemet

Populærvitenskapelig sammendrag

Forskningsprosjektet observerer rutinemessig medisinsk behandling av diabetespasienter ved hjelp av Accu-Chek® Insight CGM-systemet for kontroll av diabetes. Dette systemet omfatter den bærbare glukosesensoren og den tilhørende senderen som sender data til en ekstern enhet (smarttelefon). Studien vil vise hvor fornøyd pasientene er med å bruke dette systemet, om egen diabetes kontrolleres bedre enn før, og om/hvordan pasientene får det bedre ved å bruke systemet, f.eks. får kortere sykehusopphold eller er mindre redsel for hypoglykemi. Faktorer som påvirker den tekniske utførelsen av systemet, blir også evaluert. Data som genereres under vanlig medisinsk behandling (f.eks. målinger av diabetesparametere), vil bli innhentet og lagt inn i en database som blir statistisk evaluert. Data som lagres av CGM-systemet (f.eks. blodsukkerverdier, insulindose, tekniske data på enhetene), vil bli overført elektronisk til databasen. Til evaluering av behandlingstilfredshet blir pasientene bedt om

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kari Anne Sveen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Akershus universitetssykehus HF

Ragnar Bekkhus Moe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Østfold HF

Jan Christian Fossum

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF

Marianne Høglund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF Arendal

Gunn Kristen Afret Langvoll

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Finnmarkssykehuset
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »