Cristin-prosjekt-ID: 539410
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. mai 2017 00:00 Sist endret av: ukjent
Cristin-prosjekt-ID: 539410
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. mai 2017 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Arteria radialis diameter og alvorlig preeklampsi, en observasjonell kohort studie

prosjektleder

Jens Otto Thoresen Mæhlen
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/735

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 18. mai 2017 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Arteria radialis diameter og alvorlig preeklampsi, en observasjonell kohort studie

Populærvitenskapelig sammendrag

Til tross for at mye forskning er gjort på preeklampsi er patofysiologien bak denne tilstanden fortsatt ikke kartlagt. Det finnes heller ingen effektiv screeningmetode for preeklampsi i svangerskapet. Carvalho og medarbeidere har vist at kvinner med alvorlig preeklampsi får en økning i systemvaskulærmotstand (1). Denne økningen skjer før kvinnene utvikler forhøyet blodtrykk og preeklampsi. Basert på klinisk erfaring tror vi at diameteren på arteria radialis er redusert hos kvinner med alvorlig preeklampsi sammenlignet med friske gravide. Vi tror en eventuell reduksjon i diameteren på arteria radialis er relatert til den økte systemvaskulæremotstanden. For å undersøke dette nærmere ønsker vi å gjøre en observasjonell kohort studie hvor vi måler arteria radialis diameter på gravide kvinner som følges opp ved Rikshospitalet. Vi ønsker å sammenligne to grupper*** en gruppe med alvorlig preeklampsi (inkluderes på fødeavdelingen) og en gruppe friske gravide (inkluderes på fødepoliklinikk)

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jens Otto Thoresen Mæhlen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Kyrre Ullensvang

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Mette Elise Estensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Eldrid Langesæter

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Tor Inge Tønnessen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 5