Cristin-prosjekt-ID: 539411
Registrert av: REK Sist endret: 19. mai 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 539411
Registrert av: REK Sist endret: 19. mai 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Effekt av næringstilskudd (Haematococcus) mot redoks-forstyrrelser og symptomer ved irritabel tarm-syndrom

prosjektleder

Jørgen Valeur
ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Lovisenberg Diakonale Sykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/694

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mai 2017 Slutt: 1. september 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekt av næringstilskudd (Haematococcus) mot redoks-forstyrrelser og symptomer ved irritabel tarm-syndrom

Populærvitenskapelig sammendrag

Tarmfloraen består av myriader av bakterier og andre mikroorganismer. Redusert mangfold i tarmfloraen kan være en av årsakene til økt forekomst av allergi, autoimmune sykdommer og fordøyelsesproblemer, som irritabel tarmsyndrom. Oksidativt miljø i tarmen kan føre til forstyrrelser i tarmøkosystemet. Antioksidanter uskadeliggjør frie oksygenradikaler. En rik kilde til antioksidanter er ferskvannsalgen Haematococcus pluvialis. I en randomisert kontrollert pilotstudie skal vi sammenligne tre pasientgrupper som skal bruke forskjellige former av ernæringstilskudd mot en kontrollgruppe. Forskningsspørsmålet er om ernæringstilskudd basert på Haematococcus pluvialis vil gi redusert oksidativt miljø og endre det intraluminale (fekale) redokspotensialet og om dette vil påvirke vekstbetingelsene for mikroorganismer i tarmen, som igjen kan redusere de kliniske symptomene ved irritabel tarm. I tillegg vil vi estimere effekt på symptomer med tanke på statistisk styrkeberegning for en større studie.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Jørgen Valeur

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

Arnold Berstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Lovisenberg Diakonale Sykehus
1 - 2 av 2