Cristin-prosjekt-ID: 539413
Registrert av: REK Sist endret: 19. mai 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 539413
Registrert av: REK Sist endret: 19. mai 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Forstyrrede morsfølelser og samspill

prosjektleder

Idun Røseth
ved Sykehuset Telemark HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Telemark HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/133

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 31. januar 2017 Slutt: 31. januar 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forstyrrede morsfølelser og samspill

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette er en fenomenologisk studie der vi undersøker mødres opplevelse av forstyrrede morsfølelser og observasjoner av samspillet med deres barn. Forskningsprosjektet vil gi dybdekunnskap som ligger nært opplevelsen til, og er direkte relevant for mødrene med forstyrrede morsfølelser og deres barn. Forskningsmål: 1) beskrive opplevelsen av alvorlig forstyrret morsfølelse, 2) utforske relasjonen mellom mødres refleksjoner over egne omsorgserfaringer og utviklingen av alvorlig forstyrret morsfølelse, 3) utforske relasjonen mellom mødres subjektive opplevelser av alvorlige forstyrrede morsfølelser og kliniske observasjoner av mor-barn samspillet. Vi vil inkludere 12 mødre som opplever alvorlig og vedvarende forstyrrelser i morsfølelsen. Datainnsamling skjer I form av semi-strukturerte dybdeintervjuer og samspillsobservasjoner. Intervjuene vil bli analysert ved Giorgi’s fenomenologiske metode og vurdert opp mot tilknytningsbasert analyse av samspillsobservasjonen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Idun Røseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Telemark HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Telemark HF

Robert (Rob) Bongaardt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

James Morley

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Ramapo College of New Jersey
1 - 3 av 3