Cristin-prosjekt-ID: 539415
Registrert av: REK Sist endret: 2. september 2020 13:03

Cristin-prosjekt-ID: 539415
Registrert av: REK Sist endret: 2. september 2020 13:03
Prosjekt

Tidlig diagnose ved akutt hjerteinfarkt

prosjektleder

Jarle Jortveit
ved Sørlandet sykehus HF Arendal

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sørlandet sykehus HF Arendal

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/701

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2017 Slutt: 31. mars 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tidlig diagnose ved akutt hjerteinfarkt

Populærvitenskapelig sammendrag

Akutt hjerteinfarkt som rammer ca 12000 nordmenn hvert år, forårsakes av trange kransårer til hjertet. Ved et akutt hjerteinfarkt er rask behandling med gjenåpning av de tette kransårene viktig for å bevare mest mulig av hjertets pumpefunksjon. Røntgenundersøkelse og mekanisk behandling av trange kransårer med ballongblokking (PCI) utføres kun ved noen få sykehus i Norge. Tidlig diagnostikk er viktig for valg av rett behandling og behandlingssted. Gjennom denne studien ønsker vi å undersøke om det er mulig å flytte dagens sykehusmetoder for å påvise et akutt hjerteinfarkt (EKG, hjerteultralyd og blodprøve) ut i ambulansene, slik at pasientene som har behov for umiddelbar undersøkelse av kransårene og evt. behandling med PCI blir innlagt direkte ved sykehus som tilbyr slik behandling.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jarle Jortveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sørlandet sykehus HF Arendal

Jacob Thalamus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Telemark HF

Kirsti Cecilie Grønvold Bakke

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Aktiv cristin-person

Bjørnar Grenne

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Roy Olsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF Arendal
1 - 5 av 17 | Neste | Siste »