Cristin-prosjekt-ID: 539493
Sist endret: 22. juni 2017 12:28

Cristin-prosjekt-ID: 539493
Sist endret: 22. juni 2017 12:28
Prosjekt

Predictors for disease susceptibility and progression in Multiple Sclerosis

prosjektleder

Elisabeth Gulowsen Celius
ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Finansiering

 • Sykehuset Telemark
  Prosjektkode: 81.65

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Medisinske fag

Emneord

Legemiddelbruk • Sosioøkonomisk status • Epidemiologi • Fatigue • Klinisk forskning

HRCS-helsekategori

 • Nevrologisk

HRCS-forskningsaktivitet

 • 4 Påvising, screening og diagnose
 • 2.3 Psykologiske, sosiale og økonomiske faktorer
 • 5.1 Legemidler
 • 2.5 Forskningsdesign og metodologi (årsaksforhold)

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2016 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Predictors for disease susceptibility and progression in Multiple Sclerosis

prosjektdeltakere

prosjektleder

Elisabeth Gulowsen Celius

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus HF

Stine Marit Moen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved MS-Senteret Hakadal AS

Pål Berg-Hansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus HF

Åshild Skardhamar

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus HF

Heidi Øyen Flemmen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Telemark HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »