Cristin-prosjekt-ID: 539522
Sist endret: 29. mai 2019, 16:01

Cristin-prosjekt-ID: 539522
Sist endret: 29. mai 2019, 16:01
Prosjekt

Studenter som forskningsteam

prosjektleder

Line Kolås
ved Nord universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet

Finansiering

 • Norgesuniversitet
  Prosjektkode: P23/2017

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2017 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Studenter som forskningsteam

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektets hovedmål er å benytte ulike forskningsmetoder som pedagogisk metode for å la studentene aktivt skape kunnskap ved å jobbe som forskningsteam i ulike faser av forskningsprosessen:
- problemstilling
– valg av metode
- datainnsamling
– analyse
– resultater
– formidling.


Prosjektet skal også prøve ut og gi opplæring i aktuelle digitale forskningsverktøy som kan nyttes i læringsprosessen for studenter i forskningsteam.


Prosjektet har som mål å utvikle en verktøykasse for forskningsverktøy med opplæringsressurser, samt en metodikk for «forskning som pedagogisk metode».

Metodikken vil ha fokus på:
- Ulike forskningsmetoder
- Ulike forskningsverktøy

Lærerrollen
I og med at en forskningsprosess gjerne tar svært lang tid, ønsker vi å utvikle en metodikk for fag innen høyere utdanning hvor man i stedet for å jobbe med kun ett større forskningsprosjekt (f.eks masteroppgave) legger til rette for at studentene sammen kan bidra til å skape kunnskap ved å delta i deler av forskningsprosessen og ved å fokusere på mindre omfattende problemstillinger. Det finnes mange forskjellige digitale verktøy som er nyttige i ulike faser av en forskningsprosess, alt fra litteratursøk via biblioteksdatabaser, idemyldring vha. brainstormingsverktøy, innsamling av data via digitale spørreskjema, analyse av data i statistikkprogram og kvalitative analyseprogram mm. Forskningsbasert kunnskap er en viktig konkurransefordel for Norge, og prinsippet om forskningsbasert undervisning har vært grunnleggende for organisering av høyere utdanning i Norge.

Prosjektet skal prøve ut ulike løsninger i 3 piloter («Game lab» ved spill og opplevelsesteknologi-studiet og ved geografistudiet ved Nord Universitet, samt i emnet «Arbeid med litteratur-review» ved Høgskulen på Vestlandet).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Line Kolås

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nord universitet
Aktiv cristin-person

Anders Grov Nilsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Oddlaug Lindgaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nord universitet

Aslaug Grov Almås

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Anne Wally Falch Ryan

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nord universitet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Forskning som pedagogisk metode.

Ryan, Anne Wally ; Almås, Aslaug Grov. 2018, Læringsfestivalen 2018. NORD, HVLFaglig foredrag

Studenter som forskningsteam.

Kolås, Line. 2017, Nokobit 2017. NORDFaglig foredrag
1 - 2 av 2