Cristin-prosjekt-ID: 539523
Sist endret: 29. januar 2018, 09:04

Cristin-prosjekt-ID: 539523
Sist endret: 29. januar 2018, 09:04
Prosjekt

Kompetanse for mangfold i Vestfold 2017-2018

prosjektleder

Heidi Biseth
ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag • Språkvitenskapelige fag

Emneord

Flerkulturell pedagogikk • Flerspråklighet

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid
 • Oppdragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
95995313
Sted
Heidi Biseth

Tidsramme

Avsluttet
Start: 22. mai 2017 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kompetanse for mangfold i Vestfold 2017-2018

Vitenskapelig sammendrag

Målet med satsingen er at ansatte i barnehager og skoler skal være i stand til å støtte barn, elever og voksne med minoritetsbakgrunn på en måte som fører til at disse i størst mulig grad fullfører og består utdanningsløpet.

Barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skole og voksenopplæring er med fra Larvik kommune, Re kommune, Svelvik kommune og Vestfold Fylkeskommune.

Metode

Barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med prosessveiledere fra HSN.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Heidi Biseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge
Aktiv cristin-person

Hein Lindquist

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge

Janne Solberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge

Rønnaug Sørensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge
Aktiv cristin-person

Tuva Skjelbred Nodeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Kompetanse for mangfold.

Burner, Tony. 2018, Seminar Mangfoldshuset. USNFaglig foredrag

Flerspråklighet i barnehager og skoler.

Burner, Tony; Lindquist, Hein. 2017, Kompetanse for mangfold. USNFaglig foredrag

Fremmed fugl i fremmed land - om inkludering og ekskludering i barnehage og skole.

Biseth, Heidi. 2017, Oppstartssamling Kompetanse for mangfold Svelvik kommune. USNPopulærvitenskapelig foredrag
1 - 3 av 3