Cristin-prosjekt-ID: 539700
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:30 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 539700
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:30 Sist endret av: REK
Prosjekt

Diagnosebasert undersøkelse psykiske lidelser og ruslidelser

prosjektleder

Anne Reneflot
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/28

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2017 Slutt: 1. juli 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Diagnosebasert undersøkelse psykiske lidelser og ruslidelser

Populærvitenskapelig sammendrag

Om studien

Folkehelseinstituttet og HUNT gjennomfører på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet en befolkningsundersøkelse av psykiske lidelser, rusbrukslidelser og behandling av slike lidelser. Undersøkelsen gjøres i samarbeid med Harvard University i USA og Verdens helseorganisasjon. To tusen nordtrøndere har allerede deltatt i undersøkelsen fra høsten 2018 til høsten 2019. Våren 2020 vil 2000 nye HUNT deltakere delta i Trondheim.

Undersøkelsen vil gi de beste dataene på psykisk helse som Verdens helseorganisasjon noen gang har samlet inn. Nordtrøndere har bidratt med HUNT-data over fire tiår, og dette gir en unik mulighet til å se sammenhengen mellom psykiske lidelser og andre helse- og livsfaktorer. Trondheimsboerne har også bidratt med helsedata ved å delta i HUNT. I tillegg vil mulighetene til å koble dataene på psykisk helse fra undersøkelsen med data fra befolkningsregistre og helseregistre gi unike muligheter til å utforske risikofaktorer og konsekvenser av psykiske lidelser og rusbrukslidelser over tid.

Bakgrunnen for studien

Psykiske lidelser regnes som en av vår tids største folkehelseutfordringer. Psykiske lidelser er blant de viktigste årsakene til sykdomsbyrde i den norske befolkningen, kun slått av kreft og hjerte- og karsykdom. Psykiske lidelser er en spesielt stor folkehelseutfordring blant unge og mennesker i arbeidsfør alder. Men kunnskapen om forekomst og fordeling av psykiske lidelser i den norske befolkningen er svært mangelfull. De nyeste dataene på psykisk helse fra Europa begynner å nærme seg 20 år gamle, og det er usikkert hvor representative disse er i dag.

Mangelen på oversikt over omfanget av psykiske lidelser i Norge har betydning for vår mulighet til å drive forebyggende arbeid, og for planleggingen av psykiske helsetjenester. Studien i HUNT vil bidra til å styrke kunnskapen om status for den psykiske helsen i Norge. Ved hjelp av denne undersøkelsen kan vi se hvor mange med psykiske lidelser som får behandling, se på sammenhenger i hvorfor folk får psykisk lidelser og finne ut hvordan dette kan forebygges.

Hvordan foregår undersøkelsen?

·         Undersøkelsen gjennomføres som et personlig intervju. Intervjuet som benyttes er utviklet av Verdens helseorganisasjon, og har vært brukt i liknende datainnsamlinger i et tredvetalls land over hele verden.

·         Intervjuet kartlegger psykiske lidelser, som forskjellige typer angst, depresjon og rusbrukslidelser. Det spørres også om mottatt behandling for psykiske lidelser.

·         Dette er et dyptgående intervju, og tar derfor 1 til 2 timer å gjennomføre, avhengig av hvor detaljert man spør om ulike symptomer.

·         Intervjuerne er studenter under helseutdanning, og består av kommende psykologer, leger, sykepleiere, fysioterapeuter og folkehelsearbeidere. De har taushetsplikt og har fått grundig opplæring i å lede intervjuet. 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Reneflot

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for psykisk helse og selvmord ved Folkehelseinstituttet

Ann Kristin Knudsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Simon Nygaard Øverland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Psykisk og fysisk helse ved Folkehelseinstituttet

Kim Stene-Larsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for psykisk helse og selvmord ved Folkehelseinstituttet

Kristin Gustavson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for psykiske lidelser ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »