Cristin-prosjekt-ID: 539700
Registrert av: SPREK Sist endret: 30. januar 2019 00:00 Sist endret av: Brit Kjønigsen, FHI
Cristin-prosjekt-ID: 539700
Registrert av: SPREK Sist endret: 30. januar 2019 00:00 Sist endret av: Brit Kjønigsen, FHI
Prosjekt

Diagnosebasert undersøkelse psykiske lidelser og ruslidelser

prosjektleder

Anne Reneflot
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/28

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2017 Slutt: 31. juli 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Diagnosebasert undersøkelse psykiske lidelser og ruslidelser

Populærvitenskapelig sammendrag

Det finnes ingen nasjonale forekomststudier av psykiske lidelser og ruslidelser i Norge. For å styrke datagrunnlaget på psykisk helse og rus og kunnskapen om psykiske lidelser og ruslidelser har Helse- og omsorgsdepartementet gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å gjennomføre en diagnosebasert befolkningsundersøkelse i tilknytning til HUNT4. Folkehelseinstituttet og HUNT skal samarbeide om undersøkelsen. Formålet med undersøkelsen er todelt. 1) Undersøkelsen vil kunnskap om forekomsten av psykiske lidelser og ruslidelser i Nord-Trøndelag samt om viktige risikofaktorer for og konsekvenser av disse lidelsene. Videre vil undersøkelsen fungere som en pilot på en nasjonal befolkningsundersøkelse. Formålet med piloten: a) å gjennomføre en grundig frafallsundersøkelse hvor vi studerer betydningen av sosioøkonomi og helse for frafall*** b) å validere informasjon fra helseregistrene om psykiske lidelser og ruslidelser.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Reneflot

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for psykisk helse og selvmord ved Folkehelseinstituttet

Steinar Krokstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2