Cristin-prosjekt-ID: 539704
Registrert av: REK Sist endret: 24. mai 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 539704
Registrert av: REK Sist endret: 24. mai 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kondisjonskalkulator ved sykelig overvekt

prosjektleder

Line Oldervoll
ved LHL-klinikkene

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • LHL-klinikkene

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/580

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 3. april 2017 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kondisjonskalkulator ved sykelig overvekt

Populærvitenskapelig sammendrag

Kondisjonsnivå er i en rekke kliniske og epidemiologiske studier vist å være en sterk prognostisk markør for kardiovaskulær sykdom. Kondisjonsnivå er påvirkbart med fysisk trening, og den største helsegevinsten ligger i å gå fra lav kondisjon til litt bedre kondisjon. Måling av kondisjon er ressurskrevende og lite tilgjengelig, og det kan derfor være vanskelig å gi spesifikke råd om fysisk trening. Det er tidligere utviklet en metode/modell som beregner kondisjon basert på tall fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, men få personer med sykelig overvekt var inkludert her. Vi ønsker å bruke informasjonen om deg for å 1) undersøke om modellen som finnes passer for personer med sykelig overvekt, og 2) lage en tilsvarende modell for personer med sykelig overvekt.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Line Oldervoll

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved LHL-klinikkene

Ulrik Wisløff

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Anna Christina Wikstrøm Hilmarsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved LHL-klinikkene

Jostein Grimsmo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved LHL-klinikkene

Anette Norsett-Carr

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved LHL-klinikkene
1 - 5 av 5