Cristin-prosjekt-ID: 539718
Registrert av: REK Sist endret: 24. mai 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 539718
Registrert av: REK Sist endret: 24. mai 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Reliabilitet av et modifisert testredskap for å bedømme pustearbeid hos premature

prosjektleder

Kristine Hermansen Grunewaldt
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/588

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 24. april 2017 Slutt: 30. april 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Reliabilitet av et modifisert testredskap for å bedømme pustearbeid hos premature

Populærvitenskapelig sammendrag

Premature barn kan ha behov for ulike former for pustestøtte i tiden etter fødselen bla på grunn av umodne lunger og pustesenter i hjernen. Det er svært viktig å gi optimal og komfortabel pustestøtte, samt styrke barnets egen kapasitet til å puste. Vi ønsker å teste et modifisert skåringsredskap for å bedømme pustearbeid hos premature barn som får behandling med både invasiv- og non-invasiv pustestøtte. Vi ønsker å finne ut om det er samsvar mellom observasjonene mellom helsepersonell, om leger og sykepleiere vurderer likt og om observasjonene korrelerer med teknologisk overvåkning. Ved å bruke et klinisk skåringsverktøy i tillegg til standard teknologisk overvåking av pusten kan man lettere kommunisere presist og relevant om barnets pustearbeid, man kan lettere fange opp når det er behov for økt eller redusert pustestøtte og man finner lettere den optimale pustestøtten for barnet. Vi håper at studien bidrar til å øke kunnskapen om pustestøtte med mål om å bedre pasientbehandlingen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kristine Hermansen Grunewaldt

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Hilde Birgitte Hansen Brenne

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Håkon Bergseng

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Kristine Hermansen Grunewaldt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 4 av 4