Cristin2.9.1 Prosjekter

Education for the future in a changing health landscape


 • Cristin-ID: 539804
 • Opprettet av: Margrethe Søvik, VID
 • Sist endret: 2017-12-19, 19:45 av Margrethe Søvik, VID
 • Vis historikk


 • prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet
  • Fakultet for helsefag (VID)
  • prosjektleder
 • FinansieringskildeProsjektkode
  Norges forskningsråd 270784
 • 2017-08-01
 • 2021-07-31
 • Aktivt

Kari Røykenes - VID vitenskapelige høgskole <>.

Education for the future in a changing health landscape
 • Biblioteks- og informasjonsvitenskap
 • Allmennpedagogikk
 • Sykepleievitenskap
 • E-læring
 • Sykepleieutdanning
 • Informasjonssøking
 • Simulering
Prosjektet har ingen tilknyttede prosjekter.
1 tilknyttet publikasjon eller resultat


Fagartikkel (1)

2017