Cristin-prosjekt-ID: 539982
Sist endret: 14. november 2017, 14:08

Cristin-prosjekt-ID: 539982
Sist endret: 14. november 2017, 14:08
Prosjekt

Gruppe for forskning på mangfold og inkludering

prosjektleder

Hein Berdinesen
ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Kategorier

Prosjektkategori

 • Pedagogisk utviklingsarbeid

Tidsramme

Aktivt
Start: 3. oktober 2016 Slutt: 1. januar 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Gruppe for forskning på mangfold og inkludering

Vitenskapelig sammendrag

Sentrale spørsmål for forskergruppen er hvordan barnehager og skoler kan tilrettelegge for individuelle behov uten samtidig å segregere og stigmatisere, og hvordan barnehager og skoler kan utvikle fellesskap uten samtidig å overse individuelle forskjeller. Barnehage og skole skal ta imot alle elever uansett bakgrunn, evner og forutsetninger, og vi fokuserer derfor både på mangfold og inkludering overfor barn, unge og voksne med særlige behov, og på flerkulturalitet.

Innvandringen til Norge har økt betydelig i senere år, noe som bringer med seg både utfordringer og muligheter i barnehage og skole. Praksis viser at det ikke alltid er enkelt å formidle verdier som likeverd, demokrati, aktivt medborgerskap og fellesskap i et stadig mer pluralistisk samfunn. Ofte er det språklige og kulturelle barrierer som må overvinnes. Pedagoger, barnehageeiere, skoleeiere og skoleledelse etterlyser mer kompetanse på feltet, noe vi ønsker å bidra med gjennom vår forskning.

Hovedmålet er å bistå barnehager og skoler i regionen med forskningsbasert kompetanse gjennom seminarer og forelesninger på fagdager, planleggingsdager og gjennom andre samarbeidsformer, med utgangspunkt i identifiserte behov. Vi vil slik bidra til å videreutvikle kunnskapsgrunnlaget for profesjonene i praksisfeltet.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Hein Berdinesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Kari Olene Oma Rønnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Iselin Lone

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Linda Nonås Fylkesnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

Jorunn Høyland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 13 | Neste | Siste »