Cristin-prosjekt-ID: 540010
Registrert av: REK Sist endret: 30. mai 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 540010
Registrert av: REK Sist endret: 30. mai 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

BRIDGE-studien: En studie for å bedre kontinuitet og kvalitet i rehabilitering av personer med skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet

prosjektleder

Ingvild Kjeken
ved Diakonhjemmet sykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Diakonhjemmet sykehus

forskningsansvarlige enheter

 • Sørlandet sykehus HF Arendal
 • Valnesfjord Helsesportssenter
 • Revmatismesykehuset AS
 • Meråker sanitetsforenings kurbad
 • Muritunet AS
 • Rehabilitering Vest
 • Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS
 • Vikersund kurbad

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/665

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2017 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

BRIDGE-studien: En studie for å bedre kontinuitet og kvalitet i rehabilitering av personer med skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet

Populærvitenskapelig sammendrag

Studien har to overordnede mål: å evaluere effekten av et rehabiliteringsprogram rettet mot å forlenge effekten av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten (BRIDGE programmet), og å bruke et nyutviklet sett av kvalitetsindikatorer (KI) for å sammenligne kvaliteten på rehabilitering på tvers av de åtte deltagende sentrene, og utforske sammenheng mellom oppfyllelse av KI og effekt av rehabilitering for personer med muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager. Vi vil bruke et trappetrinns-design (stepped wedge design) for å vurdere effekten av BRIDGE programmet. I dette designet bytter hvert senter fra kontroll (nåværende rehabiliteringsprogram) til intervensjon (legge til BRIDGE programmet) i en tilfeldig rekkefølge. Deltagerne fyller ut et kjernesett av uttfallsmål i en digital portal ved innkomst og utreise fra rehabilitering, og etter 2, 7 og 12 mnd. Ved 2 mnd fyller de også ut pasientversjon av KI-settet. Enhetsledere fyller ut KI ved oppstart og når BRIDGE-progr er innført.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Ingvild Kjeken

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Diakonhjemmet sykehus

Helene Lindtvedt Valaas

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Vikersund kurbad

Kristin Mjøsund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Meråker sanitetsforenings kurbad

Anne Sirnes Hagland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS

Siv Grødal Eppeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF Arendal
1 - 5 av 13 | Neste | Siste »