Cristin-prosjekt-ID: 540011
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:42 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 540011
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:42 Sist endret av: REK
Prosjekt

Hjernetrening for personer med depresjon

prosjektleder

Jan Stubberud
ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Lovisenberg Diakonale Sykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/666

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2017 Slutt: 31. juli 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hjernetrening for personer med depresjon

Populærvitenskapelig sammendrag

Goal Management Training for persons with active and remitted major depression: a randomized controlled trial

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jan Stubberud

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Lovisenberg Diakonale Sykehus
Aktiv cristin-person

Bjørn Lau

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Lovisenberg Diakonale Sykehus
Aktiv cristin-person

Nils Inge Landrø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Jutta Joormann

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Yale University
1 - 4 av 4