Cristin-prosjekt-ID: 540013
Registrert av: REK Sist endret: 30. mai 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 540013
Registrert av: REK Sist endret: 30. mai 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Reduserer ALPS plate for skulderbrudd postoperative komplikasjoner?

prosjektleder

Tore Fjalestad
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/681

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. mars 2017 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Reduserer ALPS plate for skulderbrudd postoperative komplikasjoner?

Populærvitenskapelig sammendrag

Bakgrunnen for studien er at forekomsten av avaskulær nekrose av leddkulen i skulderen (caput humeri) etter komplekse operasjonskrevende brudd i øvre del av overarmsbenet (proksimale humerus) er svært hyppig forekommende (opp mot 25%) både i våre og andre studier. Et av resultatene av nekrosen er sammensynking av leddkulen, hvorved de vanlig anvendte spisse skruene kommer til å stikke inn i leddet og ødelegge dette. Målsettingen med denne studien er å finne ut om komplikasjonsrate kan reduseres med et nytt implantat for skulderbrudd ALPS: En låseplate uten spisse skruer, men med butt sylindrisk skrueanalog fiksasjon (Peg's). Designet er prospektiv kohort. Inklusjonsgruppe er alle voksne pasienter innlagt med operasjonstrengende brudd Kontrollgruppen er pasienter som tidligere er operert med liknende implantat (Philosplate) som har spisse skruer til fiksasjon av leddkulen. Effektmålet er radiologiske endringer: antall skruer eller Peg's som penetrerer inn i leddet etter 3-6-12 mndr.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tore Fjalestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Jan Erik Madsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 2 av 2