Cristin-prosjekt-ID: 540014
Registrert av: REK Sist endret: 16. november 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 540014
Registrert av: REK Sist endret: 16. november 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Operativ behandling av brudd i olecranon

prosjektleder

Kaare Midtgaard
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/671

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2017 Slutt: 1. november 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Operativ behandling av brudd i olecranon

Populærvitenskapelig sammendrag

Brudd i albuespissen (olecranon) behandles i dag med ulike metoder. De to vanligste metodene er med metallpinner/ tensjonsbånd og platefiksasjon. Det er kun gjort en prospektiv, randomisert studie som sammenlikner de to metodene, og denne er 25 år gammel. Det har i løpet av de siste 10 årene blitt vanlig å bruke moderne implantater som en antar vil gi bedre stabilitet, spesielt hvis bruddet består av flere fragmenter og/eller hvis benets kvalitet er redusert. Vi ønsker med denne studien å komme nærmere svaret på hvilken fiksasjonsmetode som gir pasienten det beste funksjonsresultatet med færrest komplikasjoner. Studien er prospektiv, randomisert og vi ønsker å invitere andre institusjoner til å delta. Oppfølgingstiden er 2 år. Etterundersøkelsene vil omfattede albuebevegelse, styrke, livskvalitet, funksjonsnivå, komplikasjoner og ressursbruk i forbindelse med de to metodene. Resultatet planlegges publisert, og vil kunne bidra til økt forståelse og behandlingsforbedring.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kaare Midtgaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Gunnar B Flugsrud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Jan Erik Madsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Frede Jon Frihagen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 4 av 4