Cristin-prosjekt-ID: 540015
Registrert av: REK Sist endret: 30. september 2021, 16:14 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 540015
Registrert av: REK Sist endret: 30. september 2021, 16:14 Sist endret av: REK
Prosjekt

Tilleggsbehandling med BI 655130 hos pasienter med mild til moderat aktiv ulcerøs kolitt som har en stabil og delvis effekt av en TNF-hemmer

prosjektleder

Jørgen Jahnsen
ved Akershus universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Akershus universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

  • Akershus universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/670

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2017 Slutt: 31. oktober 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tilleggsbehandling med BI 655130 hos pasienter med mild til moderat aktiv ulcerøs kolitt som har en stabil og delvis effekt av en TNF-hemmer

Populærvitenskapelig sammendrag

Denne studien skal undersøke om behandling med BI 655130 gitt sammen med en TNF-hemmer, gir forbedring i inflammasjon i tarmen hos pasienter med mild til moderat ulcerøs kolitt. I studien sammenlignes effekten av BI 655130 med en inaktiv medisin (Placebo). Til tross for fremgang med dagens behandling med biologiske legemidler hos pasienter med ulcerøs kolitt, er det fremdeles ca en tredjedel av pasientene som ikke responderer på behandlingen. Det er derfor relevant å finne nye behandlingsalternativer med en forbedret sikkerhet og effekt.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Jørgen Jahnsen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Akershus universitetssykehus HF
1 - 1 av 1