Cristin-prosjekt-ID: 540076
Sist endret: 22. juni 2017, 11:28

Cristin-prosjekt-ID: 540076
Sist endret: 22. juni 2017, 11:28
Prosjekt

Prehospital treffsikkerhet, tidsaspekt og logistikk ved trombolyse og kontrast forsterket sonotrombolyse ved akutt hjerneslag (NOR-SASS II)

prosjektleder

Lars Thomassen
ved Nevroklinikken ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Telemark HF

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 175.000
 • Sykehuset Telemark
  Prosjektkode: 3997.22

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Nevrologi

Emneord

Hjerneslag

HRCS-helsekategori

 • Nevrologisk
 • Hjerneslag

HRCS-forskningsaktivitet

 • 5 Utvikling av behandlinger og terapeutiske intervensjoner

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
35005570
Sted
Håkon Tobro

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2016 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Prehospital treffsikkerhet, tidsaspekt og logistikk ved trombolyse og kontrast forsterket sonotrombolyse ved akutt hjerneslag (NOR-SASS II)

Populærvitenskapelig sammendrag

Hjerneinfarkt er forårsaket av blodpropp i hjernens arterier. Intravenøs trombolyse (blodproppoppløsende behandling) er bevist effektiv behandling for akutt hjerneinfarkt. Trombolyse fjerner blodproppen bare i 30-40 % av tilfellene. Dette etterlater mange pasienter med en betydelig hjerneskade. Tid fra symptomer på hjerneslag til blodproppen er fjernet er avgjørende uavhengig av metode. Dersom blodproppen fjernes innen 90 minutter vil 1 av 4 pasienter utskrives uten symptomer. Hvis blodproppen fjernes etter 3-4,5 timer vil 1 av 14 pasienter utskrives uten symptomer.

Mekanisk embolektomi (manuell uthenting av blodpropp) utføres bare ved Universitetssykehus. Det kan være en tilleggsbehandling etter trombolyse for ca.10 % av pasientene som har synlig blodpropp i hjernens største arterier. Sonotrombolyse er et lovende terapeutisk alternativ hos pasienter med akutt hjerneinfarkt. Dette er ikke standard behandling grunnet mangel på store kliniske studier. Bevis, erfaring og ulike pasientstudier har gitt oss grunnlaget for utformingen av vår studie. I dag finnes det ingen data i forhold til effekten av kontrastforsterket sonotrombolyse hos pasienter med mindre alvorlig hjerneinfarkt i fravær av synlig blodpropp. Det pågår studier for diagnostisering og behandling av hjerneslag i ambulanse. Ved automatisering av vår metode, har den et stort potensiale til å flyttes nærmere pasienten og kan på sikt være mulig å gi i ambulanse ved pasientens hjemsted.

Ultralydbølger med en frekvens på 2 MHz øker blodproppoppløsing og gjenåpning av blodåren kombinert med intravenøs trombolyse (Sonotrombolyse). Sonotrombolyse kan ytterligere forsterkes med intravenøs kontrast (gass mikrobobler). Vår studie tar sikte på utprøving av kontrastforsterket sonotrombolyse til alle pasienter med akutt hjerneinfarkt, ikke bare 10 % av pasientene med store synlige blodpropper. Pasienter ankommer sykehuset innen tidsvinduet som ikke kan få trombolyse grunnet blodfortynnende medikamenter kan også inkluderes i studien. Nye behandlingsmetoder er viktig grunnet tidsviduet for effektiv behandling. Begrenset effekt av intravenøs trombolyse og logistiske utfordringene i Norge ved manuell uthenting av blodpropp.

Prosjekt har som mål å gi et trygt og forbedret akuttbehandlingstilbud til slagpasienter i alle landets kommuner som kommer til sykehus innen 4,5 timer etter symptomdebut. Sonotrombolyse er ikke standard behandling grunnet mangel på store kliniske studier. I dag finnes det ingen data i forhold til effekten av kontrastforsterket sonotrombolyse hos pasienter med mindre alvorlig hjerneinfarkt i fravær av synlig blodpropp. Behandlingen vil være tilgjengelig umiddelbart for pasientene og kan i utgangspunktet gis ved alle slagenenheter i landet. Behandlingen vil ikke være begrenset til pasienter med blodpropp i hjernens største arterier eller til pasienter som bor nær universitetssykehusene.

Vi har inkludert 9 pasienter I NOR-SASS II studien så langt ved Sykehuset Telemark.

Vitenskapelig sammendrag

Hjerneinfarkt er forårsaket av arteriell okklusjon. Intravenøs trombolyse bevist effektiv standard behandling for akutt hjerneinfarkt tilgjengelig for alle. Rekanalisering ved trombolyse oppnås bare i 30-40 % av tilfellene. Dette etterlater mange pasienter med en betydelig hjerneskade. Mekanisk embolektomi utføres bare ved Universitetsavdelinger, tilgjengelig for et lite antall pasienter. Ultralydbølger med en frekvens på 2 MHz øker blodproppoppløsing kombinert med intravenøs trombolyse, ytterligere forsterket med intravenøs kontrast (gass mikrosfærer). NOR-SASS II tar sikte på utprøving av kontrastforsterket sonotrombolyse til alle pasienter med akutt hjerneinfarkt ved lokalsykehus.Målet til NOR-SASS II er å bevise at kontrastforsterket ultralyd behandlingen er trygg og effektiv. Vi ønsker å bevise at kontrastforsterket ultralyd behandling er bedre enn standard trombolyse ved akutt hjerneinfarkt. Delmål er å bevise at ultralyd behandling er effektivt både for pasienter med store proksimale tromber, små distale tromber, hos pasienter uten synlig blodpropp (mikrosirkulasjonen) og hos pasienter som ikke kan få trombolyse. Analyse av tidsaspektet fra symptomer til behandling trombolyse og sonotrombolyse vil være fokus for dette Ph.D prosjektet. Vi vil i tillegg undersøke prehospital treffsikkerhet og tidsbruk ved akutt hjerneslag.

Metode

NOR-SASS II er en multisenter PROBE (prospective randomised, open-label, blinded endpoint) studie. Designet for å vise superioritet av kontrast forsterket ultralydbehandling innen 4, 5 timer etter symptom debut av akutt hjerneinfarkt, sammenlignet med 1) standard iv trombolyse med tenecteplase or alteplase, og 3) ingen spesifikk behandling hos pasienter som ikke kan få trombolyse. Pasienter randomiseres til behandling eller sham. NOR-SASS I resultater basert på 183 inkluderte pasienter (113 pasienter behandlet pr protokoll), indikerer at 418 (209 i hver gruppe) bør inkluderes (p1=0.21; p2=0.33, power 0.8) for å oppnå klinisk meningsfull effekt, målt som nevrologisk bedring etter 24 timer.

Utstyr

Companion III 2Mhz pulset transkraniell doppler, Barcco Vueject infusjonspumpe for SonoVue ultralydkontrast.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lars Thomassen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nevroklinikken ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Geir Hoff

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Telemark HF

Ole Morten Rønning

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nevrologi og klinisk nevrofysiologi ved Akershus universitetssykehus HF

Håkon Tobro

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Sykehuset Telemark HF
1 - 4 av 4