Cristin-prosjekt-ID: 540087
Registrert av: REK Sist endret: 31. mai 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 540087
Registrert av: REK Sist endret: 31. mai 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

En fase I studie hvor PD-1 blokkade kombineres med annengangs strålebehandling ved tilbakefall av hode-hals kreft med plateepitel histologi

prosjektleder

Åse Bratland
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/444

Klassifisering

HRCS-helsekategori

  • Kreft

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 1

Tidsramme

Aktivt
Start: 3. april 2017 Slutt: 2. november 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En fase I studie hvor PD-1 blokkade kombineres med annengangs strålebehandling ved tilbakefall av hode-hals kreft med plateepitel histologi

Populærvitenskapelig sammendrag

Studien skal undersøke om det er trygt å gi immunbehandling (PD-1 hemmer) sammen med strålebehandling ved annengangsbestråling av hode-hals kreft.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Åse Bratland

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1