Cristin-prosjekt-ID: 540093
Registrert av: REK Sist endret: 24. juli 2021, 12:57 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 540093
Registrert av: REK Sist endret: 24. juli 2021, 12:57 Sist endret av: REK
Prosjekt

Hjernetrening for barn og unge med ervervet hjerneskade

prosjektleder

Kari Risnes
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • St. Olavs Hospital HF

forskningsansvarlige enheter

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/772

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2017 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hjernetrening for barn og unge med ervervet hjerneskade

Populærvitenskapelig sammendrag

Ervervet hjerneskade oppstår etter fødselen som følge av for eksempel ulykker, hjernesvulster eller infeksjoner. Dette rammer flere hundre barn og ungdommer i Norge hvert år. Slike hjerneskader kan redusere kognitiv funksjon så som oppmerksomhet, hukommelse, læring, språk og eksekutive funksjoner. Siden barn vokser og utvikler seg kan hjerneskaden ha større konsekvenser enn hos voksne*** hjernefunksjoner som enda ikke har utviklet seg påvirkes også av skaden. Før trodde vi at det er vanskelig å trene opp kognitive evner etter en hjerneskade. Ny kunnskap om hjernens funksjon og plastisitet har imidlertid vist oss at vi kan ha tatt feil. Vi vil gjennomføre en studie med 80 barn og unge som randomiseres til forskjellige gruppetrening for å se om en gruppebasert hjernetreningsmetode er i stand til å forbedre kognitiv funksjon etter ervervet hjerneskade. I tillegg til å vurdere effekt underveis og rett etter intervensjon vil vi også måle effekt av hjernetreningen etter seks måneder.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kari Risnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved St. Olavs Hospital HF

Torstein Baade Rø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Torun Gangaune Finnanger

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Anne Elisabeth Brandt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Helene Barder

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »