Cristin-prosjekt-ID: 540096
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 540096
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Magnitude-studien, utredning av blodpropp i armen med avansert MR-undersøkelse

prosjektleder

Waleed Khalid Ghanima
ved Sykehuset Østfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Østfold HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/787

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mai 2017 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Magnitude-studien, utredning av blodpropp i armen med avansert MR-undersøkelse

Populærvitenskapelig sammendrag

Hensikten med studien er å undersøke om MR kan være en egnet metode for å påvise eller utelukke akutt blodpropp (DVT – dyp venetrombose) i armen. Studien har potensiale til å forbedre diagnostikken for denne pasientgruppen. I studien vil man prospektivt gjøre MR-undersøkelse av totalt 60 pasienter med mistanke om DVT i armen. Sykehuset Østfold kan forventes å bidra med 10-20 pasienter. Vanlig praksis har vært å utrede DVT i armen med ultralyd. På grunn av overliggende strukturer som kravebenet kan imidlertid ikke ultralyd framstille alle blodårene på en fullstendig måte. Det har derfor vært vanlig å supplere med en CT-undersøkelse i de tilfellene man har vært i tvil. Flere studier har vist at MR kan brukes til diagnostisering av DVT i bena. Det er derfor grunn til å anta at MR også vil være en egnet metode for å diagnostisere DVT i armen, men dette aldri har blitt testet i vitenskapelige studier.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Waleed Khalid Ghanima

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Østfold HF

Jostein Gleditsch

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Østfold HF
1 - 2 av 2