Cristin-prosjekt-ID: 540177
Registrert av: REK Sist endret: 14. august 2017, 13:52

Cristin-prosjekt-ID: 540177
Registrert av: REK Sist endret: 14. august 2017, 13:52
Prosjekt

En sammenlikning av smertelindrende og respirasjonshemmende effekter fra tapentadol verus oksykodon hos pasienter til kirurgisk fjerning av livmoren

prosjektleder

Marlin Comelon
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/776

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 4

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2017 Slutt: 1. september 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En sammenlikning av smertelindrende og respirasjonshemmende effekter fra tapentadol verus oksykodon hos pasienter til kirurgisk fjerning av livmoren

Populærvitenskapelig sammendrag

A comparison of analgesic and respiratory effects from tapentadol versus oxycodone after laparoscopic hysterectomy.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marlin Comelon

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Johan Ræder

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Harald Lenz

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Tomas Drægni

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Marit Lieng

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 5