Cristin-prosjekt-ID: 540179
Registrert av: REK Sist endret: 1. juni 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 540179
Registrert av: REK Sist endret: 1. juni 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Glukosebelastning, HbA1c eller glykert albumin? Kan glykert albumin redusere behovet for glukosebelastning hos gravide?

prosjektleder

Johanne Holm Toft
ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/771

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2017 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Glukosebelastning, HbA1c eller glykert albumin? Kan glykert albumin redusere behovet for glukosebelastning hos gravide?

Populærvitenskapelig sammendrag

Diagnosen svangerskapsdiabetes stilles ved glukosebelastningstest. Det er ventet ny nasjonal retningslinje for svangerskapsdiabetes, høringsutkastet ble publisert av Helsedirektoratet våren -16. Det legges opp til økt screening, anslagsvis vil 70 % av gravide komme i kategorien hvor glukosebelastning anbefales i svangerskapsuke 24-28. Glukosebelastning krever faste i 8-14 timer, inntak av sukkeroppløsning, blodsukkermåling fastende og etter to timer. Testen er ressurskrevende for helsevesenet, kan være ubehagelig for den gravide (faste, kvalme, oppkast), samt testen har lav reproduserbarhet. Det er ønskelig med enklere diagnostikk. Vi vil undersøke om glykert albumin i en blodprøve kan redusere behovet for glukosebelastning. Vi vil teste 150 gravide som etter høringsutkastet anbefales glukosebelastning. Vi vil etablere referanseintervall for glykert albumin i svangerskap. Gravide som oppfyller kriterier for svangerskapsdiabetes vil bli fulgt opp etter dagens retningslinjer.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Johanne Holm Toft

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Inger Hjørdis Bleskestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Inger Økland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helsedirektoratet

Lasse Gunnar Gøransson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Øyvind Skadberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
1 - 5 av 5