Cristin-prosjekt-ID: 540183
Registrert av: REK Sist endret: 1. juli 2021, 22:46 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 540183
Registrert av: REK Sist endret: 1. juli 2021, 22:46 Sist endret av: REK
Prosjekt

Filgotinib ved Crohns sykdom

prosjektleder

Svein Oskar Frigstad
ved Vestre Viken HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Vestre Viken HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/726

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2017 Slutt: 30. november 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Filgotinib ved Crohns sykdom

Populærvitenskapelig sammendrag

Studien skal evaluere effekt av filgotinib på induksjon og vedlikeholdsbehandling av moderat til alvorlig Crohns sykdom. Studien er en fase 3, dobbelblindet, placebo-kontrollert studie og skal kartlegge hvilke dose (100 mg eller 200 mg) som er mest effektiv og samle sikkerhetsdata. Crohns sykdom en av de mest vanlige inflammatoriske tarmsykdommer, og det kan omfatte hele mage-tarmkanalen. Crohns sykdom har et uforutsigbart forløp og har tendens til tilbakefall selv under aktiv behandling. Ved langvarig sykdom øker risiko for kirurgi og funksjonsnedsettelse i tarmen. Det er derfor fortsatt et udekket behov for flere behandlingsprinsipper, spesielt ved moderat til alvorlig sykdomsaktivitet ved Crohns sykdom. Filgotinib hemmer signalstoffer som øker tarmbetennelse, noe som reduserer den inflammatoriske responsen (betennelsesaktiviteten) i sykdommer som Crohns sykdom. Tidligere behandling med Filgotinib i innledende kliniske studier med Crohns sykdom er vist å være sikker.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Svein Oskar Frigstad

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Vestre Viken HF
1 - 1 av 1