Cristin-prosjekt-ID: 540257
Registrert av: REK Sist endret: 19. juni 2019 13:36

Cristin-prosjekt-ID: 540257
Registrert av: REK Sist endret: 19. juni 2019 13:36
Prosjekt

Fødselsvekt og risiko for hypertensjon og nyresykdom i Norsk Pasientregister

prosjektleder

Bjørn Egil Vikse
ved Helse Fonna HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Fonna HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/762

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2017 Slutt: 31. mars 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fødselsvekt og risiko for hypertensjon og nyresykdom i Norsk Pasientregister

Populærvitenskapelig sammendrag

Det er tidligere vist at personer med lav fødselsvekt har litt høyere blodtrykk i ung voksen alder. Personer med lav fødselsvekt har også økt risiko for å utvikle alvorlig nyresvikt. Norske registerbaserte studier har vært viktig i kartleggingen av disse sammenhengene. Det er imidlertid ingen befolkningsstudier som har undersøkt om lav fødselsvekt er assosiert med økt risiko for å bli diagnostisert med hypertensjon eller nyresykdom. Vi vil i dette prosjektet koble data fra Medisinsk Fødselsregister med data fra Norsk Pasientregister og undersøke disse sammenhengene. Ved hjelp av data fra Folkeregisteret vil vi også identifisere søskenpar og undersøke om sammenhengene delvis kan forklares av arv eller miljøfaktorer, eller om lav fødselsvekt er den viktigste faktoren. Prosjektet forventes å resultere i 3 vitenskapelige artikler og vil gi svært viktig ny kunnskap i et folkehelseperspektiv og kan resultere i endret klinisk praksis.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bjørn Egil Vikse

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Fonna HF

Anne Cathrine Staff

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Jörg Assmus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Vest RHF

Christer Reigstad Aase

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Fonna HF

Bjørn Steinar Lillås

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Fonna HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »