Cristin-prosjekt-ID: 540291
Sist endret: 9. oktober 2017, 18:23

Cristin-prosjekt-ID: 540291
Sist endret: 9. oktober 2017, 18:23
Prosjekt

Evolution of vernalization responsiveness in PACMAD grasses

prosjektleder

Martin Paliocha
ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Genetikk og genomikk

Tidsramme

Avsluttet
Start: 20. september 2016 Slutt: 15. mai 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Evolution of vernalization responsiveness in PACMAD grasses

Tittel

Evolusjon av vernaliseringsrespons i PACMAD-gras

Tittel

Evolusjon av vernaliseringsrespons i PACMAD-gress

prosjektdeltakere

prosjektleder
Inaktiv cristin-person

Martin Paliocha

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Evolution of vernalization response in the PACMAD clade of the grass family (Poaceae).

Paliocha, Martin; Schubert, Marian; Preston, Jill C.; Fjellheim, Siri. 2017, Evolution 2017. NMBU, UoVPoster
1 - 1 av 1