Cristin-prosjekt-ID: 540525
Sist endret: 22. august 2017, 14:48

Cristin-prosjekt-ID: 540525
Sist endret: 22. august 2017, 14:48
Prosjekt

Understanding the dynamics of regional innovation networks in regional innovation systems

prosjektleder

Helge Svare
ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Sørøst-Norge

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 4.100.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 238968

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Teknologi

Emneord

Ressursforvaltning • Næringsliv • Tverrfaglig • Forsknings og innovasjonspolitikk

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2014 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Understanding the dynamics of regional innovation networks in regional innovation systems

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjekts overordnede mål er å utvikle en bedre forståelse av regionale innovasjonsnettverk forstått som formelle nettverksorganisasjoner opprettet for å øke innovasjonsevne og fremme innovasjon hos medlemmene. På den ene siden vil prosjektet undersøke hvordan nettverkenes ledelse og aktiviteter virker inn på nettverkenes suksess. På den andre siden vil dette sees i sammenheng med regionale, nasjonale og globale forhold, bransjeinterne betingelser og andre faktorer i det regionale innovasjonssystemet som påvirker nettverkene.

Ved å etablere dette doble perspektivet skapes det grunnlag både for å; a) vurdere hvor godt nettverket gjør det ut fra de regionale og nasjonale forutsetningene; b) vurdere hvilke ledelsespraksiser og aktiviteter som best bidrar til økt innovasjon i nettverkene, og c) vurdere hvilke innovasjonspolitiske grep og prioriteringer som kan bidra til en bedre understøttelse av nettverkenes innovasjonsvirksomhet og verdiskaping.

Studien vil inkludere fire nettverk/klynger i Vestfold og tre i Oslo/Akershus:

Vestfold

Electronic Coast (EC),

Engineering Coast (ECO),

Clean Water Norway (CWN),

Vestfold FilmForum (VFF).

Oslo/Akershus

IKT Simula,

OREEC (Oslo Renewable Energy and Environment Cluster)

Oslo Medtech

Prosjektet gjennomføres av forskere ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Norsk institutt for by og regionforskning og Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Prosjekteier er Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Vitenskapelig sammendrag

Over the last decades there has been a dramatic increase in the number and size of publicly funded programs to develop and/or organize networks and clusters, with the purpose of enhancing innovation and value creation. The production of new knowledge about the dynamics of networks/clusters relative to outcome is therefore paramount to firms, network/cluster administrators and regional and national innovation policymakers.

While Porter introduced the cluster concept describing endogenous competitiveness-enhancing concentrations of firms and, the meaning has now rather become that of a network of firms within the same or complementary industries geographically located in the same region and with some sort of formal member organization. We refer to this as a regional innovation-network (RIN).

Research on RINs and clusters are typically embedded within separate scientific discourses. Research trying to combine perspectives from both is rare. This project meets this challenge by adopting an approach that explores the practices and possible effects of RINs at a network level, while also exploring how these practices and possible effects are conditioned by contextual factors that offer possibilities and constraints. Contextual factors will be analysed through an innovation systems approach that acknowledges regional, national and global influences, in addition to factors relating to certain characteristics of the network members. The primary research question is:

What practices and events influence RIN outcome in the form of innovation and value creation under various contextual conditions?

The project have the form of a longitudinal comparative case study comprising seven cases from two regions. Data will be both quantitative and qualitative. The selected RINs are: Electronic Coast (EC), Engineering Coast (ECO), Clean Water Norway (CWN), Vestfold FilmForum (VFF), IKT Simula, OREEC (Oslo Renewable Energy and Environment Cluster) and Oslo Medtec.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Helge Svare

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Why don't all high-trust Networks achieve strong network benefits? A case-based exploration of cooperation in Norwegian SME networks.

Gausdal, Anne Haugen; Svare, Helge; Möllering, Guido. 2016, Journal of Trust Research. PUWG, USN, OSLOMETVitenskapelig artikkel

Trust-building in networks as practical social learning processes.

Gausdal, Anne H.. 2016, Edward Elgar Publishing. USNVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Nettverk og klynger: Hva er det som gjør at noen lykkes bedre enn andre?

Underthun, Anders; Svare, Helge; Onsager, Knut; Gausdal, Anne Haugen. 2015, VRI Læringsarena. USN, OSLOMETFaglig foredrag

Strengthening regional innovation through network-based innovation brokering.

Svare, Helge; Gausdal, Anne Haugen. 2015, Entrepreneurship and Regional Development. USN, OSLOMETVitenskapelig artikkel

Innovation through deliberate and strategic networks? Exploring regional innovation networks (RINs) in Eastern Norway.

Svare, Helge; Underthun, Anders. 2015, Regional Innovation Policies Conference 2015 (RIP). OSLOMET, NTNUVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »