Cristin-prosjekt-ID: 540730
Sist endret: 20. desember 2017 08:47

Cristin-prosjekt-ID: 540730
Sist endret: 20. desember 2017 08:47
Prosjekt

Osloskolen opp en divisjon - mer tid til læring og oppfølging

prosjektleder

Johan From
ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI

Tidsramme

Avsluttet
Start: 25. oktober 2016 Slutt: 15. februar 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Osloskolen opp en divisjon - mer tid til læring og oppfølging

Vitenskapelig sammendrag

Formålet med prosjektet er å utvikle et kunnskapsgrunnlag for hvordan Osloskolen kan løftes opp én divisjon. Dette må forstås i sammenheng med at byrådet ønsker å forsterke den helhetlige skoleutviklingen, som både omfatter elvenes faglige og sosiale utvikling og deres trivsel og trygghet i et trygt skolemiljø.

For å utvikle Osloskolen til å bli enda bedre for alle elever skal forskningsprosjektet bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget og identifìsere kjennetegn ved skoler som klarer å løfte elever med ulike forutsetninger.

Forskningsprosjektet skal være med på identifisere utfordringer som hindrer læring, utvikling og gjennomføring.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Johan From

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI

Rune Jørgen Sørensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI
1 - 2 av 2