Cristin-prosjekt-ID: 540752
Registrert av: REK Sist endret: 26. juni 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 540752
Registrert av: REK Sist endret: 26. juni 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Sekundærforebygging til pasienter etter hjerteutblokking (PCI). En interaktiv brukerdrevet APPlikasjon for å optimalisere hjertehelse. PCI-APP studien

prosjektleder

Irene Lie
ved LHL-klinikkene

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • LHL-klinikkene

forskningsansvarlige enheter

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/2061

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2017 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sekundærforebygging til pasienter etter hjerteutblokking (PCI). En interaktiv brukerdrevet APPlikasjon for å optimalisere hjertehelse. PCI-APP studien

Populærvitenskapelig sammendrag

To av tre pasienter som har fått utført hjerteutblokking (PCI) tror at deres kroniske hjertesykdom har blitt kurert. Pasientene mangler kunnskap og motivasjon for livsstils forandringer når de ikke forstår at de blir utskrevet til hjem med en progressiv, kronisk hjertesykdom med behov for sekundærprofylakse av nye hjertehendelser. Hensikten med denne studien er å utforske og beskrive en omfattende 12 måneders oppfølging av PCI pasienter ved bruk av en nyutviklet APPlikasjon for klinisk beslutningsstøttesystem første måned. Pasienten kommunisere med helsepersonell om risikofaktorer som røyking, fysisk aktivitet, kosthold og etterlevelse av foreskrevne hjertemedisiner. Internasjonalt anerkjente spørreskjema anvendes for å kartlegge angst og depresjons symptomer, forberedthet for kunnskapstilegnelse, helserelatert livskvalitet, og pasienter med uført PCI sin unike erfaring med implementering av PCI-APP utforskes med intervju. Dette prosjektet kan frembringe ny kunnskap som påvirker helse

prosjektdeltakere

prosjektleder

Irene Lie

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved LHL-klinikkene
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Heidi Lunde Elstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved LHL-klinikkene
Aktiv cristin-person

Kari Nytrøen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
Aktiv cristin-person

Aslak Steinsbekk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Felicity Astin

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Huddersfield
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »