Cristin-prosjekt-ID: 540797
Sist endret: 13. juni 2017 13:08
Cristin-prosjekt-ID: 540797
Sist endret: 13. juni 2017 13:08
Prosjekt

Kvalitet og læring i byggeproduksjon (QLCP)

prosjektleder

Lena Elisabeth Bygballe
ved Institutt for strategi og entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for strategi og entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 1.000.000
 • Norges forskningsråd

  • Prosjektkode: 256639/O20

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2016 Slutt: 31. mai 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kvalitet og læring i byggeproduksjon (QLCP)

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet «Kvalitet og læring i byggeproduksjon» er et BIA-prosjekt finansiert med støtte fra Norges forskningsråd. Veidekke Entreprenør er Prosjekteier. Målet med prosjektet er å utvikle et innovativt kvalitetsstyringssystem for bygg- og anleggsprosjekter (BA). Ved hjelp av digitale verktøy, ønsker man å etablere et system som muliggjør en proaktiv tilnærming til kvalitetssikring, og på den måten skape mer verdi enn tradisjonelle systemer som ofte er basert på en reaktiv tilnærming til kvalitet. Dette skal skje i samarbeid blant annet med programvareutviklere hos Holte.

Handelshøyskolen BI er forskningspartner i prosjektet sammen med Høgskolen i Sørøst-Norge. Øvrige partnere er Entra og Holte. BI skal forske på koblingen mellom arbeidsprosesser og bruk av teknologi, og søke å forstå hvordan rutiner for kvalitetssikring kan etableres ved bruk av digital teknologi.

Tittel

Quality and Learning in Construction Production (QLCP)

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lena Elisabeth Bygballe

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for strategi og entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI

Anna Sundberg Swärd

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for strategi og entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI
1 - 2 av 2