Cristin-prosjekt-ID: 540813
Registrert av: REK Sist endret: 15. november 2018 10:11

Cristin-prosjekt-ID: 540813
Registrert av: REK Sist endret: 15. november 2018 10:11
Prosjekt

Tinnitus og komorbiditet

prosjektleder

Norun Hjertager Krog
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1099

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. juni 2017 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tinnitus og komorbiditet

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet er å studere komorbiditet ved tinnitus i den generelle befolkning: Sammenheng mellom tinnitus og hjerte-karsykdom, med smerte, mestring av arbeidet, sykemelding, og mønstre av komorbiditet, alvorlighetsgrad av tinnitus og bruk av helsetjenesten. Data fra Tromsø 7 (2015-2016, n=21 083 ? 40 år) brukes. Helseundersøkelsen inkluderer bl.a. blodtrykk og smertefølsomhet. Spørreskjemaer spør bl.a. om tinnitus, hjerte-karsykdom, medikamentbruk, sosioøkonomi, risikofaktorer, mestring av arbeidet og sykemelding. Data fra KUHR-registeret kobles til datamaterialet. Analysene vil være statistiske analyser med kontroll for kovariater. Kunnskapen om tinnitus er fragmentert og kommer mest fra små kliniske studier. Studien kan bidra med en bedre forståelse av betydningen av komorbiditet for forløpet av tinnitus, og behandlingsbehovet i helsetjenesten. En studie av dette omfanget som kombinerer spørsmål om tinnitus med rike opplysninger om helse og helsetjenestebruk er ganske unik.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Norun Hjertager Krog

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Norun Hjertager Krog

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for miljø og helse ved Folkehelseinstituttet

Bo Lars Engdahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Jannike Heyerdahl-Larsen Ausland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Christopher Sivert Nielsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »