Cristin-prosjekt-ID: 540818
Registrert av: SPREK Sist endret: 13. juni 2017 00:00 Sist endret av: ukjent

Cristin-prosjekt-ID: 540818
Registrert av: SPREK Sist endret: 13. juni 2017 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Tidlegare patohistologiske forandringar ved diabetes nefropati under hyperglykemi samanlika med normoglykemi

prosjektleder

Trond Jenssen
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/2330

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2017 Slutt: 30. juni 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tidlegare patohistologiske forandringar ved diabetes nefropati under hyperglykemi samanlika med normoglykemi

Populærvitenskapelig sammendrag

Systemsjukdommen diabetes mellitus type 1 residiverer i transplanterte organ. Ved diabetesbetinga nyresvikt er nyretransplantasjon behandlinga ein fyrst og fremst vil tilby pasientane. Det er ingen gode verktøy til å monitorere denne residiverande sjukdomsaktiviteten i nyretransplantater. Ein veit at denne tendensen er mindre uttalt hjå pasientane som både får transplantert nyre og pancreas, grunna at blodsukkerkontrollen er ein annan i sistnevnte gruppe. HbA1c verdiane er hhv. 8,3% mot 5,5%. Vi ynskjer å teste ut ein lovande parameter som vi er tilstade i kroppen ved slik residivaktivitet kalla shedded syndecans på engelsk. Denne kan kvantifiserast i blodprøveanalyse og planlegges samanlikast med etablerte metoder for å beskrive diabetes residiv i nyretransplantat( kidney transplantation KTX). Kontrollgruppe er pasientgruppa som har blitt transplantert med både nyre og pankreas(Simultaneous pancreas and kidney transplatation SPK)

prosjektdeltakere

prosjektleder

Trond Jenssen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Trond Geir Jenssen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Anders Hartmann

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 3 av 3