Cristin-prosjekt-ID: 540821
Registrert av: SPREK Sist endret: 12. februar 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Cristin-prosjekt-ID: 540821
Registrert av: SPREK Sist endret: 12. februar 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Prolong-studien -rituksimab ved immun trombocytopeni (ITP), vedlikeholdsbehandling med lav-dose rituksimab

prosjektleder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

forskningsansvarlige enheter

Godkjenninger

Kategorier

Tidsramme

Beskrivelse

  • Norsk, bokmål

Tittel

Prolong-studien -rituksimab ved immun trombocytopeni (ITP), vedlikeholdsbehandling med lav-dose rituksimab

Populærvitenskapelig sammendrag

Immunologisk trombocytopeni (ITP) er en autoimmun sykdom som karakteriseres ved lavt antall blodplater og derved økt blødningsrisiko. Dette er en randomisert dobbelblindet placebokontrollert studie hvor hensikten er å undersøke om vedlikeholdsbehandling med lavdose rituksimab kan forlenge en eventuell god respons med økning av blodplater hos pasienter med ITP. I tillegg ønsker man å se om deksametason kan øke effekten av rituksimab. Steroider er per i dag førstelinjebehandling som kurerer 20-30% av pasientene, og hovedutfordringen er å oppnå vedvarende effekt av andrelinjebehandling uten kirurgisk fjerning av milten. Rituksimab behandling av ITP-pasienter med tilbakefall eller manglende respons på steroider, er veldokumentert og regnes som etablert annenlinjebehandling. Vedlikeholdsbehandling med rituksimab er ikke tidligere undersøkt ved ITP og denne studien vil fastslå om dette kan forlenge responsen og potensielt kurere ITP hos noen.

prosjektdeltakere