Cristin-prosjekt-ID: 540821
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:41 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 540821
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:41 Sist endret av: REK
Prosjekt

Prolong-studien -rituksimab ved immun trombocytopeni (ITP), vedlikeholdsbehandling med lav-dose rituksimab

prosjektleder

Waleed Khalid Ghanima
ved Sykehuset Østfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Østfold HF

forskningsansvarlige enheter

 • Akershus universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/2391

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2016 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Prolong-studien -rituksimab ved immun trombocytopeni (ITP), vedlikeholdsbehandling med lav-dose rituksimab

Populærvitenskapelig sammendrag

Immunologisk trombocytopeni (ITP) er en autoimmun sykdom som karakteriseres ved lavt antall blodplater og derved økt blødningsrisiko. Dette er en randomisert dobbelblindet placebokontrollert studie hvor hensikten er å undersøke om vedlikeholdsbehandling med lavdose rituksimab kan forlenge en eventuell god respons med økning av blodplater hos pasienter med ITP. I tillegg ønsker man å se om deksametason kan øke effekten av rituksimab. Steroider er per i dag førstelinjebehandling som kurerer 20-30% av pasientene, og hovedutfordringen er å oppnå vedvarende effekt av andrelinjebehandling uten kirurgisk fjerning av milten. Rituksimab behandling av ITP-pasienter med tilbakefall eller manglende respons på steroider, er veldokumentert og regnes som etablert annenlinjebehandling. Vedlikeholdsbehandling med rituksimab er ikke tidligere undersøkt ved ITP og denne studien vil fastslå om dette kan forlenge responsen og potensielt kurere ITP hos noen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Waleed Khalid Ghanima

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Østfold HF

Hoa Thi Tuyet Tran

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF

Henrik Frederiksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Odense Universitetshospital
1 - 3 av 3