Cristin-prosjekt-ID: 541237
Registrert av: REK Sist endret: 11. februar 2021 08:48

Cristin-prosjekt-ID: 541237
Registrert av: REK Sist endret: 11. februar 2021 08:48
Prosjekt

Pasientforløp hos pasienter med depresjon - registerbasert studie

prosjektleder

Sabine Ruths
ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Norwegian Research Centre AS

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/934

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 15.000.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 287884

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmennmedisin • Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Depresjon • Sosial ulikhet • Pasientforløp • Arbeidsdeltakelse • Fastlege

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 8 Helse- og sosialtjenesteforskning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pasientforløp hos pasienter med depresjon - registerbasert studie

Populærvitenskapelig sammendrag

Pasientforløp hos pasienter med depresjon er en registerbasert studie. Formålet er å undersøke om Fastlegeordningen bidrar til likeverdige helsetjenester til pasienter med depresjon, og hvorvidt tjenestene har betydning for pasienters arbeidsdeltakelse på tvers av kjønn og sosioøkonomisk status. 

Datagrunnlaget er koblete opplysninger fra 7 nasjonale registre (KUHR, NPR, Reseptregisteret, FD-trygd, Utdanningsdatabasen, Folkeregisteret og Fastlegeregisteret). Studiepopulasjonen er hele befolkningen 12 år og eldre, og oppfølgingsperioden er 2008-2016. 

Undersøkelsen gjennomføres med godkjenning fra REK og registereierne, og konsesjon fra Datatilsynet.

 

 

Tittel

Pathways of depression care - a register-based study

Populærvitenskapelig sammendrag

Pathways of depression care is a registry-based study. The aim is to investigate whether the Regular GP Scheme contributes to equal health services for patients with depression, and whether the services have an impact on patients' work participation across gender and socioeconomic status.

The empirical base for the study is linked data from 7 national registries (KUHR, NPR, NorPD, FD-National Insurance, Education Database, Population Registry and RGP Register). The study population comprises the entire population 12 years and older, and the follow-up period is 2008-2016.

The study is conducted with the approval of the Regional Ethics Committee, the Norwegian Data Inspectorate, and the register owners. 

 

 

Depression is a core challenge to society. Depressive disorders require person-centred and coordinated health services that are particularly attentive to the risk of exclusion from work life. GPs play a key role in this collaborative care, but knowledge is scarce whether the GPs deliver equitable health services, and which pathways promote work participation among patients with depression.

The project will generate new knowledge about how depression care works and how services can be optimized. A user group has been established and will play an important role in all phases of the project.

 

 

 

 

 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Sabine Ruths

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Universitetet i Bergen

Inger Haukenes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - Allmennmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Valborg Baste

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Øystein Hetlevik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - Allmennmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Tone Smith-Sivertsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - Allmennmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

General practitioners’ drug treatment for depression by patients’ educational level: registry-based study.

Hansen, Anneli Borge; Baste, Valborg; Hetlevik, Øystein; Haukenes, Inger; Smith-Sivertsen, Tone; Ruths, Sabine. 2021, British Journal of General Practice Open. NORCE, HAUKELAND, UIBVitenskapelig artikkel

Variation in general practitioners’ depression care following certification of sickness absence: a registry-based cohort study.

Riiser, Sharline; Haukenes, Inger; Baste, Valborg; Smith-Sivertsen, Tone; Hetlevik, Øystein; Ruths, Sabine. 2020, Family Practice. NORCE, HAUKELAND, UIBVitenskapelig artikkel

Time trends in GPs’ provision of depression care during 2008-2016.

Ruths, Sabine; Baste, Valborg; Hetlevik, Øystein; Anderssen, Norman; Smith-Sivertsen, Tone; Hjørleifsson, Stefan; Riiser, Sharline; Hansen, Anneli Borge; Ina, Grung; Haukenes, Inger. 2019, Nordic Congress for General Practice. NORCE, UIBVitenskapelig foredrag

The impact of GPs’ depression care on future work participation: A register-based cohort study .

Riiser, Sharline; Haukenes, Inger; Baste, Valborg; Hetlevik, Øystein; Smith-Sivertsen, Tone; Ruths, Sabine. 2019, Nordic Congress of General Practice . NORCE, UIBPoster
1 - 4 av 4