Cristin-prosjekt-ID: 541238
Registrert av: REK Sist endret: 21. juni 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 541238
Registrert av: REK Sist endret: 21. juni 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Effekt av blåblokkeringsbriller på EEG (P300) ved bipolar lidelse

prosjektleder

Roger Ekeberg Henriksen
ved Helse Fonna HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Fonna HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/939

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 8. februar 2017 Slutt: 8. februar 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekt av blåblokkeringsbriller på EEG (P300) ved bipolar lidelse

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med studien er å undersøke hvorfor briller med oransje glass virker beroligende og dempende på maniske symptomer. P300-bølgen i EEG er et uttrykk for hvordan hjernen sorterer sanseinntrykk. Personer med bipolar lidelse kan ha endret P300 form i symptomfrie perioder og i maniske episoder. Oransje briller blokkerer blått lys og har dempende effekt på maniske symptomer men EEG-endring ved bruk av brillene er ikke undersøkt før. Vi vil undersøke P300 hos personer med bipolar lidelse i manisk episode og sammenligne med friske kontrollpersoner. Dette er en klinisk EEG-studie med Oddballprotokoll med lydsignal som får fram P300. Vi tester den umiddelbare effekten av oransje briller på P300 før og etter 2 timers bruk av oransje briller, og ser og om det er forskjell mellom bipolar gruppe og kontrollpersoner. Prosjektet vil gi mer kunnskap om effekt av oransje briller og mulighet for å utvikle nye behandlingsmetoder for bipolar lidelse, for en en mer målrettet og effektiv behandling.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Roger Ekeberg Henriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Fonna HF

Louise Haugen Bjerrum

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Ketil Joachim Ødegaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Janne Grønli

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
Inaktiv cristin-person

Tom Eichele

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »